Anu Masso pälvis Marie Curie stipendiumi

Uudis

TÜ ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Anu Masso sai Marie Curie stipendiumi, mis viib ta kaheks aastaks Zürichi tehnikaülikooli (ETH Zürich).

Anu Masso uurimistöö Zürichis keskendub ühele pingelisemale ühiskondlikule teemale – kasvavale geograafilisele mobiilsusele. Empiiriliselt analüüsib Masso Eestisisest ja -välist geograafilist mobiilsust, väljarände soove ja praktikaid ning immigratsiooniga seotud hoiakuid Euroopas. 

«Mobiilsuse ja migratsiooni uurimisel on väljakutseks teema komplekssus,» ütles vanemteadur. Euroopa riigid on viimastel kümnenditel läbi teinud mitmeid struktuurseid muutuseid, sh migratsioonikasv, mis sisaldab nii sisse- kui ka väljarännet. «Praegune põgenikekriis on kiirendanud survet teemaga tegelemiseks,» lisas Masso.

«Oma uuringus huvitavad mind eelkõige mobiilsuse ja migratsiooni uurimisega seotud metodoloogilised väljakutsed. Olemasolevad sotsiaalteadustes kasutatavad teadusliku uurimise meetodid on ägeda kriitika all, eelkõige võimetuse tõttu hallata migratsiooni ja mobiilsuse protsessidega seotud tervikut.»

«Stipendiumiga loodan end täiendada kvantitatiivsete uurimismeetodite vallas, seda nii traditsiooniliste sotsiaalteaduslike meetodite ja tehnikate kui ka eri distsipliinides kasutatavate lähenemiste osas,» ütles Masso. Traditsiooniliste sotsiaalteaduslike meetodite all peab Masso silmas näiteks põhjusanalüüsi ja eri tarkvarade võimalusi.

Masso sõnul on Zürichi tehnikaülikool kvantitatiivsete sotsiaalteaduslike meetodite poolest üks maailma juhtivaid keskusi, seda nii õpetamises kui ka uurimistöös. Ülikool on tuntud ka labori tõttu, mis võimaldab teha sotsiaalteaduslikke simulatsioone ja kasutada eksperimentaalseid meetodeid.

Jaga artiklit