Saksamaal korraldati Tartu ülikooli päevad

Uudis

14.–17. oktoobril tähistati Tartu ülikooli ja Saksamaa tippu kuuluva Konstanzi ülikooli partnerluslepingu sõlmimise 15. aastapäeva Tartu ülikooli päevadega Konstanzis.

Visiidi käigus Saksamaale kohtusid Tartu ülikooli rektoraadi ja akadeemiliste üksuste esindajad koostöö planeerimiseks praeguste ja potentsiaalsete partneritega Konstanzis.

«Arutasime Konstanzi ülikooli rektoriga võimalusi, mida pakuvad teaduskoostööks Euroopa Liidu toetused. Kuigi ülikool on võrdlemisi noor, kõneleb selle heast tasemest fakt, et see on saanud Saksamaa ja liidumaade valitsuste ekstsellentsusprogrammi mõlemas taotlusvoorus eliitülikooli staatuse,» rääkis TÜ teadusprorektor Marco Kirm.

Kirm lisas, et väga huvitav oli võrrelda ka ülikoolide ülesehitust ja töökorraldust. Konstanzi ülikoolis tehti juba mõnda aega tagasi ära struktuurireform, mille tulemusel moodustusid suured valdkonnad. Tartu ülikoolis hakkavad suured valdkonnad ametlikult tööle tuleva aasta 1. jaanuaril.

17. oktoobril toimus Konstanzi ja Tartu ülikooli eetikakeskuse ühisel ettevalmistusel teaduseetika konverents uurimistööde vabadusest ning teadlaste ja ülikoolide vastutusest. Lisaks mõlema ülikooli esindajate ettekannetele tutvustati konverentsil Konstanzi ülikoolis äsja vastu võetud hea akadeemilise tava juhtnööre, mille koostanud komisjoni töös osales rektori kutsel ka TÜ professor Margit Sutrop.

«15 aastat tagasi toetas Konstanzi ülikool TÜ eetikakeskuse rajamist. Nüüd anname meie tagasi, kui aitame Konstanzi ülikoolil eetika teemaga tegelda,» rõõmustas TÜ ja Konstanzi ülikooli koostöö koordinaator, filosoofiateaduskonna dekaan Margit Sutrop.

Sakslaste suur soov on, et ülikoolid jätkaks senist koostööd nii teaduseetika metoodiliste vahendite loomisel kui ka eetika õpetamisel ja teadusprojektide raames. See näitab selgelt, et Tartu ülikoolist on Konstanzi ülikooli jaoks saanud võrdväärne partner.

Visiidil tutvuti ka sealse kultuuriuuringute teaduse tippkeskusega ning Konstanzi ülikooli raamatukogu renoveeritud hoonega, kus juurutatakse mitmeid uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis pakuvad huvi ka TÜ raamatukogule.

Partnerleping ülikoolide vahel sõlmiti 2001. aastal, lepingu raames on Konstanzi ülikoolis õppinud 130 Tartu tudengit ning TÜ-s 42 Konstanzi tudengit. Kõige tihedamad teadustöökontaktid on filosoofia-, majandus-, õigus-, sotsiaalharidusteaduskonnal, aga ka loodus- ja tehnoloogiateaduskonnal, nt keemia ja bioloogia erialal.

Jaga artiklit

Märksõnad

koostöö