TÜ ja EMÜ juhid arutasid koostöövõimalusi

Uudis

9. aprillil kohtusid Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli juhid ühisnõupidamisel, kus arutati koostööd kõrgharidusreformi, uuenenud teadustegevuse rahastamissüsteemi ja Euroopa Liidu uue programmeerimisperioodi kavandamise tingimustes.

Kõrgkoolide juhtkond leppis kokku läbirääkimiste põhimõtted koostöövaldkondade ülevaatamiseks ning arutas koostöövõimalusi nii õppetöö kui ka tugitegevuste korraldamisel.

Tartu ülikooli rektori professor Volli Kalmu sõnul tegutsevad ülikoolid samas linnas ja sarnases keskkonnas ning seega ei ole koostööl reaalseid takistusi peale inimeste koostöötahte.

Ülikoolid on võtnud haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingutega kohustuse pidada nõu dubleerivate erialade koostöö küsimustes. Kohtumisel lepiti kokku, millise andmestiku põhjal hakatakse pidama läbirääkimisi. Analüüsid valmivad 2013. aasta novembri alguseks, lõplike kokkulepeteni soovitakse jõuda 2014. aasta veebruariks.

Peale selle olid arutusel vastastikku õppetöö pakkumise võimalused ja plaan alustada läbirääkimisi spordiklubide ja ühiselamute ühiseks haldamiseks. Järgmiste sammude kavandamisel võetakse aluseks mai lõpuks valmiv Tartu tudengite majutusvajaduste analüüs.

Samuti lepiti kokku, et suurte infrastruktuuri investeeringute kavandamisel, sh aparatuuri hankimisel, peetakse edaspidi omavahel nõu ja leitakse ühiselt parim lahendus.

Jaga artiklit