Sügisest 40% enam tasuta õppekohti

Uudis

Tartu ülikooli päevasesse õppesse õppima asumiseks saab tänavu avaldusi esitada 24. juunist 5. juulini.

Kõigil ülikooli vastuvõetutel on võimalik alustada oma õpinguid tasuta. Tartu ülikoolis on käesoleval aastal kokku üle 3300 tasuta õppekoha.

Vastuvõtu peaspetsialisti Kaja Karo sõnul loob tänavu rakendunud kõrgharidusreform kõigi sisseastujate jaoks võrdsed võimalused omandada kõrgharidus tasuta ning kaovad ära riigieelarvelised ja riigieelarvevälised õppekohad. Tartu ülikoolis kuulutatakse sel aastal vastuvõtt välja bakalaureuseõppes 2231-le, magistriõppes 983-le ning doktoriõppes 170-le tasuta õppekohale, mida on ligi 40% enam kui aasta varem.

Tasuta kõrghariduse omandamise eeldus on, et üliõpilane õpib eestikeelsel õppekaval ning täidab õppekava täies mahus. «Õppetasu edaspidine maksmine ülikoolis hakkab sõltuma üliõpilase edasijõudmisest õppekaval. Tasuta õpingute tingimuseks Tartu ülikoolis on ainete sooritamine igal semestril vähemalt 24 ainepunkti ulatuses,» selgitas Karo.

Olulise muudatusega sisseastumisel peavad arvestama ka need üliõpilaskandidaadid, kes on varem juba ülikooli astunud. Kui üliõpilaskandidaat on õpingud katkestanud ning soovib kahe aasta vältel uuesti samale õppekavale astuda, peab ta hakkama ülikoolile oma õppekulusid hüvitama.

Õppeprorektori Martin Halliku sõnul pakub Tartu ülikool kõige suuremat erialade valikut Eestis, see võimaldab tudengitel erialasid kombineerida ning suurendada oma võimalusi olla tulevikus edukas. «Õppetöö nõudlikku taset toetab Tartu ülikoolis tehtav maailmatasemel teadus. Kuuludes maailma 3% parimate ülikoolide hulka, suudab Tartu ülikool pakkuda Eesti tugevaimat teaduspõhist õpet.»

Bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja magistriõppe päevasesse õppesse õppima asumiseks saab avaldusi esitada 24. juunist 5. juulini. Vastuvõtt toimub valdavalt riigieksamite ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel. Sisseastumiseksamid Tartu ülikooli toimuvad pärast dokumentide esitamist, 9 juulist 15. juulini. Akadeemiline test toimub 9. juulil. Vastuvõetute nimekirjad selguvad hiljemalt 17. juulil.

Lisainfo: www.ut.ee/et/sisseastumine.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppekoht