Ülikool avas ettevõtetele ainulaadse teenuste andmebaasi

Uudis

Tartu ülikooli kogemused, oskusteave ja aparatuuri ülevaade on koondatud vastvalminud teenuste andmebaasi, mis hõlmab koostöövõimalusi üheksas valdkonnas enam kui 60 teenuse puhul.

«Tänu mitmetele edukatele koostööprojektidele era- ja avalikus sektoris oleme valmis jagama Tartu ülikooli kui teadusasutuse potentsiaali kõigi ettevõtetega, kel on soov koos teadlastega arendada tooteid või leida lahendus mõnele probleemile,» märkis TÜ ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar Tõru. Tõru sõnul leidub teenuste andmebaasis teenuseid geofüüsikalistest uuringutest georadariga kuni kohalikele omavalitsustele ning riigiametitele pakutavate sotsioloogiliste uuringuteni. Sellisel moel veebis pidevalt täienevat andmebaasi ei ole ettevõtetele seni Eestis tehtud.

Ühe populaarsema teenusena nimetas Tõru töökeskkonna sisekliima hindamist. Tartu ülikooli töökeskkonna labori kogemused ja masinapark võimaldavad mõõta siseruumide kasutamise rahulolu indekseid, müra, valgustatust, ventilatsiooni efektiivsust ja muud, andes nii ülevaate hoone tervisest ja selle asunikke mõjutavatest faktoritest. Sisekliima hindamisel on tehtud koostööd nii ettevõtetega, kes tegutsevad tööstusruumides, kui ka organisatsioonidega, kelle igapäevatöö toimub kontoriruumides.

Tartu ülikooli laborite ja muude struktuurüksuste teenused ehitus- ja kinnisvara, energia- ja mäetööstuse, töötleva tööstuse, töötervishoiu ja biotehnoloogia, põllu- ja metsamajanduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, veevarustuse ja kultuuriteaduse valdkonnas on koondatud lihtsalt kasutatavasse ja pidevalt täienevasse, lühikirjeldustega varustatud andmebaasi, mis avaneb ülikooli koduleheküljelt ettevõtluse rubriigis.

Jaga artiklit