Henn Vallimäe valiti Pärnu kolledži direktoriks tagasi

Uudis

26. aprilli istungil valis senat Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktoriks tagasi Henn Vallimäe.

Vallimäe peab uue ametiaja peamiseks tegevuseks kolledži õppekavade fokusseerimist, rahvusvahelistumise jätkamist ja kolledži rolli tugevdamist TÜ ja Pärnu regiooni vahel.

Vallimäe sõnul peab kolledž keskenduma oma tugevustele: turismimajanduse ja heaoluteenuste edendamisele. Ta peab oluliseks õppekvaliteedi tõstmist ning õppekavade fokusseerimist, mille tulemusena nähakse Pärnu kolledži õppekavu kui oma valdkonna tunnustatud brände. «Tähtis on ka kolledži rahvusvahelistumise jätkamine, sh rahvusvaheliste õppekavade arendamine ja järjepidev tihe koostöö Eesti ja välismaa tööturu ja erialaliitudega,» märkis Vallimäe.

Vallimäe jaoks on tähtis ka kolledži regionaalpoliitilise rolli arendamine, pidades vajalikuks koostööd kohalikul tasandil. «Oluline on leida kuldne kesktee ülikooli ja Pärnu regiooni arengu vahel. Kolledž näeb ennast vedava mootorina Pärnumaa arengukava ühes olulises läbimurdevaldkonnas, puhke ja turismimajanduses.» 

Henn Vallimäe on töötanud kultuuriministeeriumis asekantslerina (1996–2000) ning aastatel 2001–2009 juhtinud Eesti võrkpalli liitu. Alates 2009. aasta juulist on ta töötanud TÜ Pärnu kolledži direktorina. Lisaks on tal märkimisväärne kogemus peamiselt spordiga seotud organisatsioonide juhatuse töös osalemisel.

Jaga artiklit