Ülikool asutas ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse

Uudis

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse eesmärk on edendada ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust ning koordineerida selleks vajalikku tegevust ülikoolis.

Arendusprorektori Erik Puura sõnul on väga oluline, et ülikooli allüksused tunnetavad ettevõtluse ja ettevõtlikkuse õppe vajadust. «Loodan väga, et suudame õppe välja arendada nii üliõpilastele atraktiivsena kui ka praktilisena, et ülikooli lõpetades oleks ettevõtjaks hakkamine tavapärane, mitte erandlik juhtum,» sõnas Puura.

Konsortsiumi loomist majandusteaduskonnast koordineerinud Andres Kuusiku sõnul oli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse asutamine Tartu ülikooli kui ettevõtlusõppe eestvedaja poolt loogiline samm. Konsortsiumi toel saab edendada ettevõtlikkust ja ülekantavaid oskusi igal tasemel. «Kõigis õppeainetes võiks sisalduda mingi komponent, mis arendab ettevõtlikkust. Mitmetesse õppekavadesse on ettevõtlusõpe juba põhjalikult integreeritud, näiteid võib tuua nii Viljandi kultuuriakadeemiast kui ka matemaatika-informaatikateaduskonnast. Ülekantavaid oskusi, näiteks projektijuhtimisoskust läheb vaja ka ettevõtlikel töötajatel sõltumata erialast,» selgitas Kuusik.Statuudi järgi on ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ettevõtlikkuse ning ettevõtlusõppe arendamise metoodiline eestvedaja nii ülikoolis, koostöös teiste ülikoolidega kui ka partneritega Eestis tervikuna. Konsortsiumi rolliks on ka vajaliku taristu arendamine ettevõtlikkuse edendamiseks, ülikooli esindamine ettevõtlikkuse, ettevõtlusõppe ja innovatsiooni valdkonnas ning koostöö korraldamine ettevõtetega.

Jaga artiklit