Kuidas jääda ilma kuni 1100 eurost?

Uudis

Sellest õppeaastast käivitus uutele tudengitele vajaduspõhiste õppetoetuste süsteem, mis pakub tuge majanduslikult kehvemas olukorras olevatest peredest pärit üliõpilastele. Paraku oli sügisel näha, et paljud tudengid eelistavad toetust mitte taotlema minna. Millised on viis kõige lihtsamat viisi, kuidas toetusest ilma jääda?

Esimene võimalus: ei ole infot, kes võiks õppetoetust saada ja kui suur see on. Õppetoetus on mõeldud kõikide õppeasutuste kõikidele esmakursuslastele (v.a doktoriõpe). Toetust on võimalik saada olenemata vanusest, erialast või õppeasutuse vormist. Õppetoetuste arvutamise puhul võetakse arvesse üliõpilase perekond, tema sissetulekud ja üliõpilase edasijõudmine õppekaval. Vastavalt sellele on võimalik toetuse suurus 75–220 eurot kuus, olenevalt sissetulekutest. Toetust arvestatakse kogu semestriks korraga ning taotleda saab kaks korda aastas. Õppetoetuste täpsemate tingimuste kohta saab lugeda haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee.

Teine võimalus: ei tea, kuidas taotlemine käib. Taotlemine on tehtud üliõpilase jaoks võimalikult lihtsaks. Õppetoetusi ei jagata enam õppeasutuste kaudu. Tuleb vaid leida internetis olev arvuti ja ID kaart, siseneda eesti.ee kodulehele ning järgida sealseid juhiseid. Pole mõtet hakata peast arvutama, kindlaim viis selguse saamiseks, kas õppetoetus on sinu jaoks, on toetust taotleda ning eesti.ee vastab sulle sekundite jooksul.

Kolmas võimalus: ei ole ID kaarti. Siin saab anda vaid soovituse minna kodakondsus- ja migratsiooniametisse ning endale ID kaart vormistada. Kui avastad 1. veebruaril, et ID kaarti ei ole, siis kiirel taotlemisel saad veel veebruari lõpuks ka õppetoetuse taotletud. Uued paroolid ID kaardi jaoks saad kas pangast või kodakondsus- ja migratsioonibüroost.

Neljas võimalus: unustad eesti.ee portaali sisse logida. Oled muretsenud endale arvuti ja ID kaardi ning isegi wifi levib, aga unustad pidevalt ära kuhu ja miks pidid taotluse esitama? Alates käesolevast aastast on riik ka selle peale mõelnud ning taotlemisperiood on avatud kogu semestri vältel. Mida hilisemaks siiski taotlemise jätad, seda vähemate kuude eest toetust saad. Eesti.ee portaali nime on ka lihtne meelde jätta. Kui oled korra portaali leidnud ja protsessi läbi käinud, on järgmine kord juba lihtsam.

Viies võimalus: jätad taotlemise pooleli. Oled jõudnud peaaegu lõpusirgele. Kui sul tekib poolel teel küsimusi või kõhklusi, kas ikka kvalifitseerud toetusele, siis kindlalt saad sellest teada alles siis, kui taotlemisprotsess on lõpuni viidud. Kui tunned, et andmetega on eksitud või on vajalik esitada lisamaterjale, siis saab abi haridus- ja teadusministeeriumist telefonil 735 4036.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppetoetus