Rektor Volli Kalm ja SEB juhatuse esimees Riho Unt andsid uuele koostööleppele digiallkirjad.
FOTO: Tanel Murd

SEB toetab TÜ tudengitiimide arendusprojekte 150 000 euroga

Uudis

23. jaanuaril sõlmis Tartu ülikool SEB pangaga koostöölepingu Vega fondi loomiseks. Eesti kõrgkoolide tudengitele ja teadlastele mõeldud uudse toetusfondi kaudu rahastab SEB teadmismahukate lahenduste igapäevasesse kasutusse toomist kolme aasta jooksul 150 000 euroga.

Tartu ülikooli ideelabori juhi Kalev Kaarna sõnul jäävad paljud teadlaste ja tudengite potentsiaalikad teadustulemused sahtlipõhja, ei jõua kunagi töötavate prototüüpideni ega leia rakendust igapäevaelus just seetõttu, et uurimisrühmadel napib arendustöö lõpetamiseks vajalikku raha.

«Vega fond on esimene  tudengite erialastel teadmistel põhinevate innovaatiliste ideede rakendamiseks loodud rahastu, mis toetab nii varajases faasis olevaid põnevaid ideid kui ka juba küpsemaid arendusprojekte, mis võiksid äriringkondadele huvi pakkuda,» selgitas Kaarna, kes hakkab Vega fondi konkursse koordineerima.

SEB juhatuse esimees Riho Unt lisas, et Eesti ettevõtjad ammutavad uusi mõtteid ja ideid tihtilugu välismaalt, kuigi ka meie teadlastel on ideid, mida ettevõtlik vaim suudaks igapäevaellu tuua. «SEB on viimased seitse aastat seisnud Ajujahi programmiga hea selle eest, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikkust, nüüd soovime paralleelselt seista hea ka selle eest, et meie ettevõtlikkusel oleks väärt sisu,» põhjendas Unt Vega fondi loomise vajadust ja otsust tudengiprojektidele õlg alla panna.

Kui TÜ ideelaboris saavad kõikide teaduskondade tudengid valdkonnaülestes meeskondades mõelda praktilistele probleemidele säravaid lahendusi, arendada välja idee kontseptsioone ja paberprototüüpe, siis äsja loodud Vega fond võimaldab paberilt edasi praktikasse liikuda.

Toetust võib taotleda nii prototüüpide ehitamiseks, teadmismahukate teenuste arendamiseks kui ka uue meeskonna loomiseks, mis aitab mõne Eesti teadlase teadustulemusi äriideena turule viia.

Erinevalt teistest samalaadsetest rahastamisskeemidest on Vega fond avatud kõikide valdkondade projektidele ega sea piiranguid projekti eelarvele. Rahastust saab taotleda väikeste ja suurte arendusprojektide ning uute meeskondade kategoorias, kusjuures koos TÜ tudengite ja teadlastega saavad kandideerida ka teiste kõrgkoolide üliõpilased ning teadlased.

Lisaks kahte tüüpi projektide rahastamisele toetab Vega fond ka ettevõtete probleemipüstituste kogumist ning nende lahendamist ülikooli meeskondade poolt. Taotluste puhul hindab seitsmeliikmeline ekspertidest koosnev žürii lahenduse uudsust, meeskonna suutlikkust ja ärimudeli läbimõeldust.

Arendusprojektide konkursid toimuvad kaks korda aastas, esimene taotlusvoor kestab 23. jaanuarist 1. märtsini. Uue meeskonna loomise toetusele saavad tudengid kandideerida individuaalselt. Meeskonnatoetust jagatakse kord aastas: taotluse esitamise tähtajaks on tänavu 1. märts 2014.

Igale rahastuse saanud meeskonnale leitakse mentor, kes projekti elluviijaid nõustab ja ka nende tööd hindab. Kuue kuu jooksul aidatakse meeskonnal ette valmistada tegevusi selleks ajaks, kui Vega fondi rahastus on lõppenud: järgmiste rahastuste saamine, eri võrgustikesse sisse saamine, edasiste nõustajate leidmine jms. Kui toote prototüübi valmistamiseks on vajalikud erilisemad Hiinast tellitavad komponendid, aitab Vega fond leida ka usaldusväärse tootmispartneri.

Heledast Vega tähest ning EstCube-1 tudengisatelliidi orbiidile viinud kanderaketist inspireerituna nime saanud Vega fond on loodud selleks, et toetada ülikooli tudengite ja teadlaste koostööd ettevõtetega ning saata lendu järgmisi säravaid teadmismahukaid lahendusi. SEB toetab tudengite arendusprojekte 108 000 ning uute meeskondade loomist 42 000 euroga.

Jaga artiklit

Märksõnad

Vega