Koostöö ehituskeemia valdkonnas

Uudis

9. jaanuaril sõlmis Tartu ülikool koostöölepingu Euroopa juhtiva ehitusvahtude tootjaga Krimelte OÜ. Lepingu eesmärk on tõhustada vastastikust koostööd polümeeride keemia valdkonna teadus- ja arendustegevuses, sealhulgas uutel tehnoloogiatel põhinevate toodete arendamises.

TÜ ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar Tõru rõõmustas, et Krimelte ja Tartu ülikooli partnerlus pakub arenguvõimalusi nii juhtivale uurimisrühmale kui ka huvitavaid väljakutseid mitmetele teistele TÜ teadlastele.

Koostööleping näeb ette kahepoolset aktiivset kommunikatsiooni ülikooli teadlaste ja Krimelte arendajate vahel. Krimelte informeerib TÜ-d tööstusharu uutest rakenduslikest suundadest ja lahendamist vajavatest tehnoloogilistest probleemidest.

Lähtuvalt probleemipüstitusest teeb ülikool Krimelte kasutatava tooraine ja materjalide ning valmistoodete uuringuid. Näiteks arendatakse üheskoos täiteainete pinna keemilist modifitseerimist, et saavutada paremaid reoloogilisi omadusi. Krimelte võib olla ka üliõpilaste õppepraktika või kraadiõppe baas.

Koostöö TÜ ja Krimelte vahel on üksikute projektide põhiselt toimunud juba ligi kolm aastat. Krimelte arenduskeemikud tegelevad eelkõige konkreetse tootearendusega, potentsiaalselt huvipakkuvate materjalide uurimiseks neil enamasti aega ei jagu.

TÜ teadlased on juba Krimelte jaoks uurinud mõningaid polümeerhermeetikuid ja teinud ka lähtematerjalide analüüse. Nüüd saab firma ülikooli keemikutega kasutada ka ülikooli teadusaparatuuri.

Krimelte tegevdirektori Alar Salumi sõnul on ehituskeemia valdkond viimase aastakümnega palju muutunud: tunduvalt on kasvanud nii tarbijate nõudmised toodete kvaliteedile kui ka teadlikkus energiasäästlikkusest.

Eelmisel aastal panustas firma palju hermeetikute ja liimide tootearendusse ning tõi turule mitmeid uusi tooteid, mida saab kasutada paljudes eri valdkondades. Hermeetikute kõrval on ettevõtte fookuses ka spetsiifiliste kasutusvaldkondade polüuretaanvahtude arendamine.

«Tahame olla jätkuvalt turuliidrid innovaatiliste toodete väljatöötamisel ning oleme veendunud, et koostöö Tartu ülikooli teadlastega aitab sellele kaasa,» rõhutas Salum.

Jaga artiklit

Märksõnad

ettevõtlus, Krimelte