Filosoofiateaduskonna juurde loodi humanitaarainete didaktikakeskus

Uudis

Didaktikakeskuse eesmärk on edendada humanitaarainete õppe- ja teadustööd, koondada valdkonna pädevust ning tõhustada koostööd Tartu ülikooli Pedagogicumi ning teiste õpetajakoolitust edendavate keskustega üle Eesti.

Keskuse ülesanne on üha uueneva kooli vajadusi arvesse võttes aidata kaasa humanitaarvaldkonna õpetajate esma-, täiendus- ja ümberõppe korraldamisele.

23. jaanuaril tuli esmakordselt kokku didaktikakeskuse nõukogu, kes valis nõukogu esimeheks emakeeleõpetuse professori Martin Ehala ja didaktikakeskuse juhatajaks eesti keele lektori Maigi Vija.

«Initsiatiiv didaktikakeskuse loomiseks tuli korraga mitmelt poolt: programmijuhtidelt õppekomisjonist ja ainedidaktikutelt, kes omavahel praktika ja seminaride tõttu suhtlevad ja koostööd teevad,» rääkis keskuse juhataja Maigi Vija. Vija sõnul soovitakse kogu oma tegevusega muuta humanitaarvaldkonna õppetööd praktilisemaks, kaasates õppe- ja arendustegevusse ka ülikooliväliseid partnereid ning üliõpilasi.

Didaktikakeskuse esimene ülesanne on aidata kaasa filosoofiateaduskonna õpetajakoolituse magistrikooli sünnile, mis tugevdaks õpetaja-identiteeti, pakuks mitmekesisemaid spetsialiseerumisevõimalusi ja võimaldaks eripärasemat õpetaja-profiili (näiteks kahe aine õpetaja kutset gümnaasiumiastmes).

Didaktikakeskus teeb tihedat koostööd Pedagocicumi, haridusuuenduskeskuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktikakeskuse, usuteaduskonna, eetikakeskuse ning Viljandi ja Narva didaktikakeskustega.

Jaga artiklit