Eelmise aasta stipendiumivõitja Milda Dailidėnaitė oli sõnastanud kindla eesmärgi õppida esmalt ära eesti keel ja seejärel läti keel, et rakendada neid teadmisi oma elus edaspidi.
FOTO: Andres Tennus

Kolme rektori stipendium

Uudis

Maailma keelte ja kultuuride kolledž ootab 21. detsembriks kolme rektori stipendiumile kandideerijate kirjalikke võistlustöid.

Balti riikide keelte stipendiumi ehk nn kolme rektori stipendiumi asutasid 2017. aastal Tartu, Läti ja Vilniuse Ülikooli rektorid, et edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Seda antakse välja kordamööda: eelmisel õppeaastal Eestis, tänavu Lätis ja järgmisel õppeaastal Leedus.

2000 euro suurusele stipendiumile saavad kandideerida nimetatud kolme ülikooli kõikidel õppekavadel ja -astmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Konkursil hinnatakse kandidaate kolmes voorus. Erilist tähelepanu pööratakse kandidaatide suulisele ja kirjalikule väljendusoskusele.

Esimeses voorus tuleb etteantud teemadel esitada kolm kirjalikku tööd: üks eesti, üks leedu ja üks läti keeles. Esseede teemad ja tingimused leiab kolledži kodulehelt.

Tartu kohaliku kirjaliku vooru tulemustest teavitatakse osalejaid jaanuari esimese nädala jooksul. Teavitusega saavad osalejad ka järgmise vooru nõuded. Suuline voor toimub 22. jaanuaril.

Lõppvoor toimub 4. märtsil Riias ja seal osalevad kolme ülikooli parimad. Lõppvooru jõudnud üliõpilaste sõidu- ja majutuskulud katavad Tartu ja Läti Ülikool. Võitja kuulutatakse välja 5. märtsil Läti Ülikoolis.

Esimest korda anti stipendium välja eelmisel õppeaastal. Selle võitis TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse tollane magistrant Milda Dailidėnaitė. Oma magistritöös uuris ta kohafunktsiooni väljendamise võimalusi eesti ja leedu keeles.

Dailidėnaitė omandas eesti keele Vilniuse Ülikoolis, läbides eesti ja leedu keele bakalaureuseprogrammi, ning jätkas eesti keele ja keeleteaduse õpinguid Tartu Ülikoolis.

Konkursitööd tuleb esitada TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži koordinaatoritele e-posti aadressil keeled [at] ut.ee pealkirjaga «Rektori stipendium eesti, läti ja leedu keele oskajatele». Kandideerima on oodatud ka eelmisel aastal osalenud üliõpilased (välja arvatud stipendiumi võitja).

Jaga artiklit