13 TÜ teadlast pääsesid maailma mõjukaimate sekka

Uudis

Novembri lõpus ilmunud maailma enim viidatud teadlaste mahukasse ülevaatesse on tänavu jõudnud 17 Eesti teadlast, kellest 13 töötavad Tartu Ülikoolis.

Ülevaates on nimetatud viimase kümnendi üle 6000 mõjukama loodus- ja sotsiaalteadlase, kelle andmed pärinevad Web of Science’i andmebaasist.

Kui mullu loetleti andmebaasi Clarivate Analytics Web of Science teadlaste mõjukuse ülevaates «Highly Cited Researchers Report 2018» üle 3300 teadlase, kellest kuus olid seotud TÜ-ga, siis tänavu on selles 6000 maailma tippteadlast, kellest TÜ-ga on seotud 13.

Maailma enim viidatud 6000 teadlase hulgas on geneetikateadlased Andres Metspalu, Tõnu Esko, Reedik Mägi ja Markus Perola; loodusteadlased Urmas Kõljalg, Leho Tedersoo, Martin Zobel (kahes valdkonnas: taime- ja loomateadustes ning keskkonnateaduses ja ökoloogias), Meelis Pärtel, Mari Moora, Kessy Aberenkov ja Mohammad Bahram; füüsik Heikki Junninen ning statistik Krista Fischer.

Sel aastal ülevaates esimest korda mainitud taimeökoloogia vanemteadur Mari Moora leidis, et see on väga rõõmus üllatus.

«Teatav annus uhkust on muidugi ka, aga pigem on see seotud sellega, et oleme oma töörühmaga aastaid suutnud hoida oma teadustegevuse eesliinil. Seda just temaatika ja kontseptuaalse käsitluse mõttes: meie ideed ja tegemised pakuvad huvi ning leiavad järgijaid,» ütles Moora.

Eesti teadlaste arv kahekordistus ülevaates juba teist aastat järjest. Eesti teaduse edukust ja kõrget taset näitab ka võrdlus suuremate naaberriikidega. Nimekirjas mainiti ära üks Leedu, seitse Venemaa ja 36 Soome teadlast. Neist kaksSoome teadlast on seotud ka Tartu Ülikooliga.

Kui varem keskenduti analüüsis ainult kindlates valdkondades väga mõjukatele teadlastele, siis sel aastal arvestasid koostajad ka teadlastega, kes on viimase kümne aasta jooksul avaldanud mõjukaid publikatsioone rohkem kui ühes valdkonnas.

Ülevaate koostajad lähtuvad teadlase mõjukuse määramisel sellest, kui palju kasutavad tema teadustöid teised teadlased, st kui kõrge on talle viitamise määr. Mida sagedamini teised teadlased kasutavad kellegi töid enda oma toetuseks, vaidlustavad neid või võtavad aluseks, seda mõjukam on Clarivate’i analüüsi järgi teadlane.

Peale teadlaste, kes on valdkonnas viidatavuse poolest tipus, arvestatakse nimekirja veel need, kes pole ületanud ühes valdkonnas läve, kuid on kahes või rohkemas valdkonnas lävele väga lähedal.

Jaga artiklit