TÜ kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor Alireza Fazeli peab ingliskeelse inauguratsiooniloengu «Esimene keel, mida oskasin: rakkudevahelise suhtluse uus ajastu» 4. detsembril kell 16.15 TÜ peahoone aulas.
FOTO: Andres Tennus

Rakkudevahelise suhtluse uus ajastu

Inauguratsioon

Keel on kahe indiviidi vahelise suhtluse vahend. Keele abil antakse edasi infot, tekitades vastuvõtjas reaktsiooni uue teabe suhtes. Keelel on mitu vormi: sõnad, märgid, tegevus või signaalid.

Me arvame, et meie esimene keel on emakeel, kuid tõenäoliselt eksime. Ammu enne seda, kui oskasime suhelda sõnadega, kasutasime oma emaga suhtlemiseks üht teist, ainulaadset keelt, tänu millele võtsid emad meid vastu, kaitsesid ja toitsid juba enne, kui siia ilma sündisime.

Oma ingliskeelses loengus «Esimene keel, mida oskasin: rakkudevahelise suhtluse uus ajastu» arutleb Alireza Fazeli tõendite üle, mis kinnitavad selle esimese keele olemasolu, ning küsimuse üle, millised võiksid olla selle keele struktuur ja komponendid. Samuti küsib ta, kuidas selle keele mõistmine võiks meid aidata viljatusprobleemide diagnoosimisel või takistada vähkkasvaja rakkudel kehas ringi liikuda.

Kui suudaksime ühel päeval meelde tuletada selle esimese keele, mida oma emaga rääkisime, võiksime leida lahendused nii mõnelegi tänapäevasele terviseprobleemile.

Alireza Fazeli töötab bio- ja siirdemeditsiini instituudi patofüsioloogia osakonnas ja juhib Tartu Ülikoolis programmist «Horisont 2020» rahastatavat siirdegenoomika ja personaalmeditsiini projekti (www.transgeno.ut.ee). Ta on õppinud Iraanis Teherani Ülikoolis veterinaarmeditsiini jakaitsnud doktorikraadi 1996. aastal Hollandis Utrechti Ülikoolis.

Professor Fazeli teadustöö põhilised suunad on rakkudevaheline suhtlus, epigeneetika ja kaasasündinud immuunsus. Ta on avaldanud üle 250 teadustöö, millest 90 on olnud teadusartiklid mitme valdkonna eelretsenseeritud ajakirjades. Oma akadeemilise karjääri jooksul on ta juhendanud enam kui 60 teadurit, doktoranti ja magistranti.

Peale mainekate teadusajakirjade on Alireza Fazeli oma uurimistööde tulemusi aktiivselt levitanud nii meediaväljaannete kui ka Youtube’i videoklippide ja avalikel näitustel esitatud kunstiteoste kaudu. Tema eesmärk on anda teaduse saavutusi edasi kõikidele arusaadaval moel, eriti selleks, et harida nooremaid põlvkondi ja innustada neid valima akadeemilist karjääri. Professor Fazeli loodab, et tema teadustöö muudab ka tavaliste inimeste igapäevaelu.

UUENDATUD! Vaata ka UT TV salvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit