TÜ nimetab viis uut audoktorit

Uudis

Rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel antakse senati otsusel audoktori nimetus viiele professorile.

Silmapaistva panuse eest rahvusvahelisse folkloristikasse ja Tartu Ülikooliga tehtud viljaka koostöö eest nimetatakse folkloristika audoktoriks Ohio Osariigi Ülikooli professor, rahvaluuleteadlane Dorothy Noyes. Paljuski tema eestvedamisel loodi 2008. aastal folkloristide rahvusvaheline infolist H-Folk, mille käimalükkamises osalesid ka TÜ esindajad ja mis toimib edukalt siiani.

Õigusteaduse audoktoriksnimetatakse Oslo Ülikooli professor Kåre Lilleholt. Teda tunnustatakse TÜ õigusteaduskonnaga tehtud pikaajalise koostöö eest, mis on välja kasvanud Euroopa eraõiguse moderniseerimise ja selleks tehtud võrdlev-õiguslike uuringute pinnalt. Lilleholt on aidanud 2014. aastal alustatud Norra-Eesti võrdlev-õigusliku projekti kaudu märkimisväärselt kaasa ka TÜ õigusteaduskonna noorema põlvkonna teadlaste arengule ja rahvusvahelistumisele.

Sotsiaalteaduste audoktori nimetusega tunnustatakse Stanfordi Ülikooli demokraatia, arengu ja õiguskorra keskuse juhatajat, politoloogi ja sotsiaalteadlast Francis Fukuyamat, kes on avaldanud suurt mõju autoritaarsetest poliitilistest kordadest vabadele arusaamadele tänapäeva maailmast – tänu sellele võime tähistada ka Eesti Vabariigi ja Tartu Ülikooli 100. aastapäeva. Ta on teinud palju, et tutvustada Eesti riigi edusamme, muu hulgas e-lahendusi, mis aitavad edendada demokraatiat ja head riigivalitsemist.

Turu Ülikooli ja Imperial College Londoni emeriitprofessor Ilpo Tapani Huhtanieminimetatakse meditsiiniteaduste audoktoriks, tänades teda väljapaistvate saavutuste eest endokrinoloogia- ja androloogiaalases teadus- ja arendustöös ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest TÜ teadlastega. Taon oma otsese panuse TÜ tegevusse andnud koostööpartneri ja nõustajana teadusprojektide juures ning lektorina paljudel androloogia, endokrinoloogia ja reproduktiivbiomeditsiini valdkonna seminaridel ja koolitustel.

Genti Ülikooli professor Frank Witlox nimetatakse akadeemiliste saavutuste, kõrgetasemelise teadustöö ja pikaajalise tulemusliku koostöö eest TÜ teadlastega geograafia audoktoriks. Witlox on alates 2013. aastast olnud TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna külalisprofessor ning õpetanud linnasüsteemide majandusgeograafiat. Ta teeb koostööd mobiilsusuuringute labori teadlastega ja on töörühma rahvusvaheline juht. Samuti on ta pärast professor Rein Ahase lahkumist olnud rahvusvahelise konverentsi «Mobile Tartu» üks peakorraldaja.

Jaga artiklit