Näide uuest stiiliraamatust.

Valmis TÜ visuaalse keele stiiliraamat

Uudis

Novembri lõpus valmis stiiliraamat, kus on põhjalik ülevaade TÜ visuaalse keele elementidest ja nende kasutamise reeglitest. Vaatluse all on logo, värvid, kirjastiilid, fotod ja kujunduslaad üldmuljest kuni pisidetailideni.

Kujundusi, mis tehti 2016. aastal kehtima hakanud stiiliraamatu järgi, ei pea asendama, kuid edaspidi tuleb kujunduste vormistamisel lähtuda uutest juhistest.

Disainiagentuuri Fraktal ja TÜ turundustalituse koostöös valminud juhendi leiab siseveebist ja veebilehelt ut.ee/stiiliraamat.

Jaga artiklit