Milline peaks olema nüüdisaegne õpetajakoolitus?

Inauguratsioon

28. märtsil kell 16.15 peab ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu TÜ õpetajahariduse professor Äli Leijen.

Eesti õpetajate keskmine vanus on rahvusvahelises võrdluses OECD riikides üks kõrgemaid ja noorte õpetajate osakaal väiksemaid. Varasemad analüüsid on välja toonud, et õpetajana tööle asumise toetamiseks ja õpetaja kutsekindluse suurendamiseks tuleks Eestis pöörata tähelepanu nii õpetajaameti atraktiivsusele ja õpetajate professionaalse arengu toetamisele kui ka õpetajakoolituse nüüdisajastamisele.

Äli Leijen (Foto: Andres Tennus)

Loengus tutvustatakse erinevaid võimalusi, kuidas õpetajakoolitust uuendada ja paremini toetada töötavate õpetajate professionaalset arengut. Loeng keskendub peamiselt õpetajate esmakoolitusele, kus parimate näidete esitamise kõrval on oluline enam tähelepanu pöörata üliõpilaste analüüsioskustele ning harjutamisvõimaluste avardamisele. Neid kolme valdkonda silmas pidades tutvustatakse rahvusvahelises koostöös väljatöötatud lahendusi, mille abil muuta õpetajate ettevalmistust realistlikumaks ja tähenduslikumaks.

Professor Äli Leijen on õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja. Ta on taustalt haridusteadlane (BA kasvatusteaduste erialal Tartu ülikoolist, MSc  «Educational Training and Systems Design» õppekaval Twente ülikoolist Hollandist ja PhD haridusteadustes Utrechti ülikoolist Hollandist).

Pärast kasvatusteaduste eriala lõpetamist töötas ta lastekaitsespetsialistina, hiljem on ta töötanud erinevates kõrgkoolides nõustaja, teaduri või õppejõuna.

Äli Leijeni peamised õpetamisvaldkonnad on uurimismeetodid, haridusfilosoofia ning õpetaja refleksioon ja professionaalne areng. Ta on juhtinud või osalenud mitmetes teadus- ja arendusprojektides. Tema tänased uurimisteemad on õppijate refleksiooni toetamine erinevates kontekstides, õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng, doktoriõpingute edukus haridusteaduste valdkonnas ning haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel.

Ta on EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) juhtkomitee ja Eesti noorte teaduste akadeemia asutava kogu liige.

Jaga artiklit

Märksõnad

Äli Leijen