Ülikooli ruumilise planeerimise foorum

Uudis

Tartu ülikooli üksuste jagunemine ja paiknemine Tartu linnas on teema, mis puudutab kõiki ülikooli töötajaid. Ülikooli ruumilised otsused mõjutavad ka kogu linna arengut. 7.–8. märtsil toimub ülikooli ruumilise planeerimise foorum.

Tartus on praegu aktiivselt käimas kaks ruumilise kavandamise ja arendamise protsessi: Delta õppehoone projekteerimine Emajõe äärde ja Maarjamõisa linnakule linnaruumilise lahenduse leidmine.

TÜ geograafia osakond võtabki need küsimused seminaril vaatluse alla.

7. märtsil kell 14–17.30 räägitakse Tartu ülikooli aulas ülikoolihoonete ruumilise arengu põhimõtetest, suhetest linnaruumiga, keskkonnaseostest, tarkade töökohtadega seotud rändest ja loovmajandusest. Ettekannetega esinevad professor Frank Witlox (Ghenti ülikool), professor Michael Hebbert (Londoni ülikool), dotsent Johan Coldman (Stockholmi ülikool), Karl Samuelsson (Gävle ülikool) ja professor Rein Ahas.

8. märtsil tutvustatakse kell 9–12 Physicumis kolivate töökohtade tegevusruumiuuringu esimesi tulemusi ja korraldatakse töötuba ruumiandmete kasutamisest kavandamisel. Lõuna ajal jalutatakse ülikoolilinnakute ekskursiooniga Maarjamõisast Ülejõeni. Kell 14.30–17 arutatakse SPARK Tartu demokeskuses üksikasjalikumalt Tartu näiteid õppehoonete ruumilisest paiknemisest ja targa linna lahendustest.

Foorumile on oodatud kõik ülikooli ruumilisest arengust huvitunud töötajad. Üritus toimub inglise keeles ja osavõtt on tasuta.

Jaga artiklit