Tudeng küsib

Aktuaalne

Mida teha, kui õpitav eriala tundub sobimatu?

Kahtlemine on inimestele omane ja olukordades, kus puudub selgus, tunnevad paljud ebakindlust oma valikutes. Kui selline tunne valitseb sind tihti, tuleb eelkõige analüüsida, mis seda tunnet põhjustab. On see sobimatu koormus, eriala mittevastavus huvidele või võimetele, ootuste vastuolu, hirm hilisemate tööalaste väljakutsete ees või midagi muud? Kui üldiselt eriala pakub huvi, kuid õppimine valmistab raskusi, tuleb otsida abi õppejõududelt ja kaasõppijatelt. Põhjus võib peituda ka ebapiisavates õpioskustes, mida on võimalik arendada.

Kui kahtlusi tekitab eriala sobivus enda isikuomaduste ja huvidega, tasub mõelda, millised tegevused või ained seda täpsemalt põhjustavad. Kas oled juba kokku puutunud erialaomaste ainetega või oled jõudnud võtta vaid üldaineid? 

Vähestel ülikooli erialadel on väga kindel kitsas väljund tööturul ja enamikus valdkondades on võimalik leida selline tegevus, mis toetub omandatud teadmistele ja samas ka inimese isiklikele omadustele. Neid võimalusi võib aidata kaardistada karjäärinõustaja. Võimalusi katsetada erinevaid erialaga seotud väljundeid pakub töövarjuks olemine, mis on turvaline viis saada vastused oma küsimustele enne olulise otsuse tegemist. Kogutud teave võimaluste kohta võib anda kindlustunnet, et oled siiski õigel teel.

Kui tunned, et ei soovi ikkagi valitud erialal jätkata, tuleb mõelda võimalikele alternatiividele. Nendeks võib olla teine eriala kõrgkoolis, kutseharidus, tööle asumine jm. Juhul kui õpid tasuta õppekohal, võib sinu otsust mõjutada võimalus omandada teist eriala tasuta. See säilib siis, kui oled juba alustatud erialal õppinud alla poole nominaalaja. Kui pool nominaalajast on möödunud, kehtib teatud aja jooksul piirang tasuta õppimisele samal kõrghariduse tasemel. Võib-olla innustab see sind oma õpingud lõpetama ning võtma muudatuse ette järgmisel õppetasemel või tööturul.

Uut valikut tehes on mõttekas varakult veenduda selle sobivuses. Siin tulevad abiks juba mainitud töövarjuks, aga ka tudengivarjuks minemine, põhjalik õppekavaga tutvumine, vajadusel nõustamine. Selles protsessis on oluline ka lähedaste toetus, mille leidmiseks on tähtis avatud suhtlus, oma vajaduste selgitamine ja uue valiku põhjendamine. Igatahes pole vale valik maailma lõpp, tuleb vaid osata õppida tekkinud olukorrast ning võtta juba õpitud erialast kõik võimalik. Kunagi ei tea, millal juba omandatud teadmised kasuks võivad tulla.

Julia Šarapova, karjäärinõustaja

Jaga artiklit