Selgus Tartu ülikooli nõukogu uus koosseis

Uudis

Eesti vabariigi valitsus kinnitas 16. veebruari istungil Tartu ülikooli nõukogu uue koosseisu. Rektor kutsub nõukogu esimese istungi kokku 13. märtsiks.

Nõukogusse kuuluvad ülikoolivälised liikmed: Uppsala ülikooli rektor professor Eva Åkesson, Eesti äriinglite assotsiatsiooni EstBan tegevjuht Heidi Kakko, Sangar AS juhatuse esimees Vahur Kraft, advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper ja Chemi-Pharm AS juhataja Ruth Oltjer.

Tartu ülikoolist kuuluvad nõukogusse: neurokirurgia professor, akadeemik Toomas Asser, majanduspoliitika professor Jüri Sepp, eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, arheogeneetika professor, akadeemik Richard Villems ja religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar.

Rektor Volli Kalm sõnas, et uudis valitsuse otsuse kohta pakub kergendust. «Ehkki ülikooli igapäevaelu on toiminud tõrgeteta ka hoolimata nõukogu puudumisest, on ometi mitmeid protsesse, mida juhtorgani otsusteta pikalt jätkata ei õnnestuks,» selgitas rektor, viidates kinnitamisprotsessi pikale venimisele. «Ülikool saab oma pikaajalist arengut toetama silmapaistvaist ja võimekaist isikuist koosneva esindusliku kogu.»

Rektor teeb ülikooli uue nõukogu liikmetele ettepaneku koguneda esimesele istungile 13. märtsil. Esimesel istungil valib nõukogu esimehe, lepib kokku kodukorra ning arutab muid ülikooli juhtimise üldküsimusi. Nõukogu istungile järgneb samal päeval nõukogu ja senati ühisistung, kus kuulatakse ära rektori kandidaadid ja kujundatakse nende kohta hinnang.

Nõukogu on Tartu ülikooli kõrgeim otsustuskogu, mis vastutab ülikooli majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest. Muuhulgas kinnitab nõukogu põhikirja ning võtab vastu ülikooli arengukava ja eelarve.

Jaga artiklit

Märksõnad

TÜ nõukogu