Häkaton otsib lahendusi neljanda võimu väljakutsetele

Uudis

Sparki demokeskuses toimub 31. märtsist 1. aprillini 24 tundi kestev häkaton, et leida lahendusi väljakutsetele, mida seab avaliku arutelu valdkonnale nn tõejärgne ajastu.

Ürituse tähelepanu keskmes on andmeajakirjandus ja IT-lahendused, millega tagada avalikkuses leviva teabe usaldusväärsus kiiresti muutuvas infoühiskonnas. Reede õhtul jagunetakse meeskondadeks ning toimub ideede ajurünnak. Laupäeva õhtul autasustatakse parimaid projekte.

Häkatonile on oodatud kõik sõltumata erialast, valdkonnast ja kogemusest, kes on valmis 24 tunni jooksul, st piiratud aja jooksul otsima meeskonnatööna lahendusi meediasfääri väljakutsetele.

Häkatoni otsesed väljundid võivad olla nii uuriva andmeajakirjanduse artiklid, aga ka projektid avaliku sfääri enda uuendamiseks IT- jm vahenditega. «Parimatele projektidele annavad partnerid ja sponsorid auhinnad ning meeskondadel on võimalik oma ideid arendada edasi näiteks sügisel TÜ arvutiteaduse instituudi eestvedamisel korraldataval andmehäkatonil,» ütles häkatoni projektijuht Märt Põder.

Häkaton on fookustatud rühmatöö vorm, kus eri valdkondliku tausta ja kogemusega inimesed kogunevad, selleks et leida lühikese aja jooksul tõhusalt panustades lahendus mõnele rühma liikmeid huvitavale olulisele probleemile. Häkaton pärineb algselt IT-ringkondade häkkerikultuurist, kuid vorm on võetud kasutusele ka ettevõtluse ringkondades (nn idufirmade häkatonid).

Tartu ülikooli häkaton erineb tavapärastest häkatonidest, kuna peale ettevõtluse on rõhutatud ka väljund teadustöösse ja ülikooli teadmuse väärindamisse üldise ühiskondliku hüvena. Häkatoni tulemuseks pole alati valmislahendused, vaid nende kavandid, uurimisprojektid, äriprojektid vmt, millest mõned on ka edukad ning mida arendatakse pärast häkatoni edasi.

«Iga üksiku häkatoniprojekti edust sõltumata aitab selline valdkonnaülene tihe koostöö ülikooli eri instituutidel olla vahetumas kontaktis üksteisega ja ühiskonnas toimuvaga tervikuna ning siduda teadustöö tihedamalt tänapäeva ühiskonna tegelike väljakutsetega,» lisas Põder.

Täpsem teave ja registreerimine: http://hack24.ut.ee.

Jaga artiklit

Märksõnad

häkaton