Uue õppeinfosüsteemi arendamisega tehti algust

Uudis

Tartu ülikool alustas uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendamist, et luua uue põlvkonna infosüsteem, mis oleks arenduspaindlik, töökindel ja toetaks üliõpilaste arengut. Uus ÕIS valmib 2018/2019. õppeaasta alguseks.

ÕIS 2.0 eesmärk on tuua ülikool tudengitele, vilistlastele ning tulevastele üliõpilastele lähemale. Õppeinfosüsteemi arendamine on keerukas, sest see seob tervikuks üle kümne eri funktsiooniga ja eri andmeid sisaldavat moodulit.

«ÕIS on mõeldud ikkagi selleks, et aidata õppetööd kavandada ja toetada tudengite edasijõudmist, olemasolev süsteem ei paku selleks piisavalt mugavaid ja kaasaegseid võimalusi,» selgitas rektor Volli Kalm.

Oluline on suurendada kasutajamugavust. Arenduse käigus luuakse uus rollipõhine kasutajaliides ja mobiilsed lahendused, et parandada kasutajakogemust, eriti õppetööga seotud põhitoimingute ulatuses.

Ülikool on võtnud suuna sellele, et ÕIS-ist saab senisest rohkem ka suhtluskanal. Peale selle on soov viia rohkem õppetööd Moodle’isse ja erinevad ülikooli infosüsteemid omavahel paremini lõimida.

2017. aasta märtsi lõpuks koostatakse ÕIS 2.0 disaindokument, kus kirjeldatakse süsteemi ülesehitust, liidestusi, väliseid lahendusi ja rakendusi, prototüüpe ning arendusmetoodikaid. Samuti valmib selleks ajaks projektiplaan, mis täpsustab ajakava ja vahendeid. Kui kõik läheb kava järgi, valmivad prototüübid 2018. aasta esimeses pooles ning uus ÕIS on võimalik käivitada 2018. aasta augustis. Sellele järgneb lahenduse seire ja vigade parandamine.

Jaga artiklit

Märksõnad

ÕIS2