TÜ raamatukogu tahab infopädevuse massidesse viia

Uudis

Tartu ülikooli raamatukogu pakub MOOC-i ehk vaba juurdepääsuga e-kursust «Infopädevus», mis on kõikidele huvilistele avatud 27. veebruarist.

Kursuse eesmärk on tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid tasemel inforessursse, anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku teabe otsimiseks ning anda oskused hinnata infoallikaid kriitiliselt.

Infopädevus ehk infokirjaoskus tähendab võimet tunnetada teabevajadust, oskust vajaminevat teavet leida, hinnata ja tõhusalt kasutada. MOOC-i projektijuht, TÜ raamatukogu erialainfotalituse referent Kadi Kass ütles, et TÜ raamatukogu on korraldanud infopädevusalaseid kursusi üliõpilastele juba kümme aastat, aga vajadus teabeotsinguoskuste järele ei ole vähenenud, vaid hoopis kasvanud. Seetõttu ongi sihtgrühmi järjest laiendatud – gümnasistidele, õpetajatele, raamatukoguhoidjatele ja teistelegi – ning nüüd on jõutud kõigile avatud infopädevuse MOOC-ini.

«Infopädevus on oluline võtmepädevus, mis on vajalik nii õpingute edukaks läbimiseks kui ka tööelus ja tänapäeva teabeühiskonnas osalemiseks.» Kass lisas, et raamatukogudel on infoühiskonnas uus suur roll võimaldada ligipääsu mitte ainult oma kogudele, vaid pakkuda ka teadmisi ja oskusi erinevate infoallikate leidmiseks ning kasutamiseks. «Tänapäeval ei tulene infopuudus sageli sellest, et teavet ei ole, vaid sellest, et teabekülluses on keeruline teed leida ning heal tasemel ei osata ära tunda.»

Infopädevuse MOOC on mõeldud algajale teabeotsijale ning kursus on koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane. Kursus on jaotatud neljaks teemaks ja kestab neli nädalat. Teemadena käsitletakse näiteks päringu koostamist, tutvutakse Eesti andmebaasidega ja Eestile riigilitsentsiga avatud EBSCO andmebaasidega. Käsitletakse ka teabeotsingut internetis, infoallikate hindamist, teabe eetilist kasutamist jne.

«Kursusel on eri teemasid tutvustavad õppevideod, lugemismaterjalid ning enesetestid, mida võib teha iseõppijana, aja- ning kontrollipingeta ja kodust või töölaua tagant lahkumata,» kirjeldas Kass.

Need, kes soovivad aga kursuse eest saada TÜ täiendkoolituskursuse tunnistuse ja 1 EAP, peavad end kursusele kirja panema ning sooritama kõik kohustuslikud testid. Registreerumine on avatud 27. veebruarist 22. märtsini. Vaata lähemalt: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4605296.

Jaga artiklit