Märts 2017, nr 3
Märksõnad: 

28. märtsil kell 16.15 peab ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu TÜ õpetajahariduse professor Äli Leijen.

Eesti õpetajate keskmine vanus on rahvusvahelises võrdluses OECD riikides üks kõrgemaid ja noorte õpetajate osakaal väiksemaid. Varasemad analüüsid on välja toonud, et õpetajana tööle asumise toetamiseks ja õpetaja kutsekindluse suurendamiseks tuleks Eestis pöörata tähelepanu nii õpetajaameti atraktiivsusele ja õpetajate professionaalse arengu toetamisele kui ka õpetajakoolituse nüüdisajastamisele.

Telli voog RSS - Äli Leijen
Telli voog RSS - Äli Leijen