Juuli 2017, nr 7
Märksõnad: 

 

5. juulil kell 10 kaitseb Mai Beilmann sotsioloogia erialal doktoritööd «Social Capital and Individualism–Collectivism at the Individual Level» («Sotsiaalne kapital ja individualism-kollektivism indiviidi tasandil»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anu Realo, oponent prof Claire Wallace (Aberdeeni ülikool, Suurbritannia).

September 2016, nr 8
Märksõnad: 

11. augustil kell 10 kaitses Carolin Siimenson keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Characterization of Halide Ion Adsorption From Liquid Mixtures at Bi(111) and Pyrolytic Graphite Electrode Surface» («Halogeniid ioonide adsorptsiooni elektrokeemiline karakteriseerimine ioonsete vedelike segudes Bi(111) ja PG elektroodide piirpinnale»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Liis Siinor ja prof Enn Lust, oponent prof Claudine Buess Herman (Brüsseli vaba ülikool, Belgia).

Juuli 2016, nr 7
Märksõnad: 

15. juulil kell 10 kaitseb Birgit Poopuu politoloogia erialal doktoritööd «Acting is Everything: the European Union and the Process of Becoming a Peacebuilder» («Tegutsemine on kõik: Euroopa Liit ja rahuehitajaks saamise protsess»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dr Maria Mälksoo, oponent dr Christian Büger (Cardiffi ülikool, Suurbritannia).

Juuni 2016, nr 6
Märksõnad: 

3. juunil kell 10.15 kaitseb Kairi Käiro hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Biological Quality According to Macroinvertebrates in Streams of Estonia (Baltic Ecoregion of Europe) – Effects of Human-Induced Hydromorphological Changes» («Inimtekkeliste hüdromorfoloogiliste muutuste mõju vooluvete seisundile suurselgrootute järgi Eestis (Euroopa, Balti ökoregioon»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad lektor Taavi Virro ja vanemteadur Henn Timm, oponent juhtivteadur Kęstutis Arbačiauskas (Nature Research Centre, Leedu).

Mai 2016, nr 5
Märksõnad: 

5. mail kell 9.15 kaitseb Mart Toots tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Novel Means to Target Human Papillomavirus Infection» («Uued võimalused inimese papilloomiviiruse replikatsiooni tõkestavate ühendite kirjeldamiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14A-1020. Juhendajad vanemteadur Ene Ustav ja prof Mart Ustav, oponent prof Karl Munger (Tuftsi ülikool, USA).

Aprill 2016, nr 4
Märksõnad: 

11. aprillil kell 14.15 kaitseb Raili Torga maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal doktoritööd «The Effects of Elevated Humidity, Extreme Weather Conditions and Clear-Cut on Greenhouse Gas Emissions in Fast Growing Deciduous Forests» («Suurenenud õhuniiskuse, ekstreemse ilmastiku ja lageraie mõju kasvuhoonegaaside voole kiirekasvulistes lehtmetsades»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Krista Lõhmus ja prof Ülo Mander, oponent prof Bruce Arthur Osborne (Dublini ülikooli kolledž, Iirimaa).

Märts 2016, nr 3
Märksõnad: 

4. märtsil kell 16.15 kaitseb Tauno Metsalu informaatika erialal doktoritööd «Statistical Analysis of Multivariate Data in Bioinformatics» («Mitmemõõtmeliste andmete statistiline analüüs bioinformaatikas»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja prof Jaak Vilo, oponent dr Simon Anders (Soome molekulaar­meditsiini instituut, Soome). 

Veebruar 2016, nr 2
Märksõnad: 

5. veebruaril kell 14 kaitseb Piret Mikk arstiteaduse erialal väitekirja «Healthcare-associated Infections in Estonia – Epidemiology and Surveillance of Bloodstream and Surgical Site Infections» («Haiglatekkesed infektsioonid Eestis – vereringe- ja operatsioonipiirkonna infektsioonide epidemioloogia ja järelevalve»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi nimelises auditooriumis, Puusepa 8. Juhendajad dots Matti Maimets ja vanemteadur Paul Naaber, oponent prof Uga Dumpis (Läti ülikool, Läti).

Jaanuar 2016, nr 1
Märksõnad: 

21. jaanuaril kell 9.15 kaitseb Marit Orav biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Study of the Initial Amplification of the Human Papillomavirus Genome» («Inimese papilloomviiruse genoomi paljundamise varajaste etappide uurimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja vanemteadur Ene Ustav, oponent prof Laimonis A. Laimins (Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikool, USA).

Detsember 2015, nr 11
Märksõnad: 

8. detsembril kell 12 kaitseb Uku Vainik psühholoogia erialal doktoritööd «Towards a Comprehensive Framework For the Psychological Mechanisms of Obesity and Overeating» («Ülekaalu ja ülesöömisega seotud psühholoogilised mehhanismid: mitmekülgse raamistiku loomine»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendajad prof Jüri Allik ja prof Lesley Kathleen Fellows (McGilli ülikool, Kanada), oponent prof John Blundell (Leedsi ülikool, Suurbritannia). 

Lehed

Telli voog RSS - kaitsmised
Telli voog RSS - kaitsmised