Kaitsmised

Doktoritööd

5. mail kell 9.15 kaitseb Mart Toots tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Novel Means to Target Human Papillomavirus Infection» («Uued võimalused inimese papilloomiviiruse replikatsiooni tõkestavate ühendite kirjeldamiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14A-1020. Juhendajad vanemteadur Ene Ustav ja prof Mart Ustav, oponent prof Karl Munger (Tuftsi ülikool, USA).

11. mail kell 10.15 kaitseb Ann Kraut loomaökoloogia erialal doktoritööd «Conservation of Wood-Inhabiting Biodiversity – Seminatural Forests as An Opportunity» («Puiduga seotud elurikkuse kaitse – poolloodusliku metsanduse võimalused»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja juhtivteadur Asko Lõhmus, oponent prof Thomas Ranius (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool, Rootsi).

23. mail kell 10.15 kaitseb Tiit Örd geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Functions and Regulation of the Mammalian Pseudokinase TRIB3» («Imetajate pseudokinaasi TRIB3 funktsioonid ja regulatsioon»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendajad vanemteadur Tõnis Örd ja prof Jaanus Remme, oponent dots Guillermo Velasco (Madridi Complutense ülikool, Hispaania).

23. mail kell 16.15 kaitseb Mari Tõrv ajaloo erialal doktoritööd «Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains From c. 6500–2600 cal. BC, Estonia» («Praktikate püsivus. Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matustest Eestis, ajavahemikul 6500–2600»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Aivar Kriiska, prof Berit V. Eriksen (Kieli Christian Albrechti ülikool, Saksamaa) ja dr Liv Nilsson Stutz (Emory kolledž, USA), oponent dr Rick Schulting (Oxfordi ülikool, Suurbritannia).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised