Kaitsmised

Doktoritööd

8. detsembril kell 12 kaitseb Uku Vainik psühholoogia erialal doktoritööd «Towards a Comprehensive Framework For the Psychological Mechanisms of Obesity and Overeating» («Ülekaalu ja ülesöömisega seotud psühholoogilised mehhanismid: mitmekülgse raamistiku loomine»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendajad prof Jüri Allik ja prof Lesley Kathleen Fellows (McGilli ülikool, Kanada), oponent prof John Blundell (Leedsi ülikool, Suurbritannia). 

10. detsembril kell 10.15 kaitseb Anastasiia Kovtun-Kante zooloogia ja hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Charophytes of Estonian Inland and Coastal Waters: Distribution and Environmental Preferences» («Eesti järvede ja rannikumere mändvetikad: levik ja keskkonnaeelistused»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad vanemteadur Kaire Torn ja vanemteadur Ülo Suursaar, oponent prof Mariusz Pelechaty (Adam Mickiewicz ülikool, Poola). 

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Sirle Saul biomeditsiini tehnoloogia erialal väitekirja «Towards Understanding the Neurovirulence of SFV» («Samm lähemale mõistmaks Semliki Forest viiruse neurovirulentsust»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits ja vanemteadur Eva Žusinaite, oponent Diane E. Griffin (John Hopkinsi ülikool, USA). 

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Mari-Liis Kaldoja psühholoogia erialal doktoritööd «Mild Traumatic Brain Injury in Childhood: Pre-Injury Social-Emotional Behavior, Social-Emotional and Cognitive Outcome and Implications for Attention Rehabilitation» («Lapseea kerge ajutrauma: traumaeelne sotsiaal-emotsionaalne käitumine, sotsiaal-emotsionaalne käitumine ja kognitiivsed võimed ajutraumajärgselt ning soovitused tähelepanuhäirete rehabilitatsiooniks»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendaja dr Anneli Kolk, oponent prof Ulrich Stepani (Kieli ülikool, Saksamaa). 

16. detsembril kell 14.15 kaitseb Anastasiya Astapova kirjanduse ja kultuuriteaduste erialal doktoritööd «Negotiating Belarusianness: Political Folklore Betwixt and Between» («Ei see ega teine: Valgevene määratlemine poliitilises folklooris»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendajad prof Ülo Valk ja dr Elo-Hanna Seljamaa, oponendid dr Liisi Laineste (Eesti kirjandusmuuseum) ja dr William Westerman (New Jersey linna ülikool, USA). 

16. detsembril kell 16.15 kaitseb Riina Rammo arheoloogia erialal doktoritööd «Textile Finds From Medieval Cesspits in Tartu: technology, trade and consumption» («Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Heiki Valk, vanemteadur Jüri Peets (TLÜ) ja dr Erki Russow (TLÜ), oponendid dr Jerzy Maik (Poola teaduste akadeemia, Poola) ja dr Katrin Kania (Otto Friedrichi ülikool, Saksamaa). 

17. detsembril kell 12.15 kaitseb Riin Magnus semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «The Semiotic Grounds of Animal Assistance: Sign Use of Guide Dogs and Their Visually Impaired Handlers» («Abiloomade töö semiootilised alused: juhtkoera ja nägemispuudega inimese märgikasutus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Kalevi Kull, oponendid prof Dario Martinelli (Kaunase ülikool, Leedu) ja prof Jaan Valsiner (Aalborgi ülikool, Taani).

21. detsembril kell 10 kaitseb Liina Lepp haridusteaduse erialal doktoritööd «The Objectives of Doctoral Studies and Factors Influencing Doctoral Study Process From the Perspectives of Different Parties» («Doktoriõppe eesmärgid ja õpinguid mõjutavad tegurid erinevate osapoolte vaatenurgast»). Kaitsmine toimub Lossi 38-67. Juhendajad vanemlektor Mari Karm, vanemteadur Äli Leijen ja vanemlektor Marvi Remmik, oponent Erika Löfström (Helsingi ülikool, Soome).

21. detsembril kell 12.15 kaitseb Hedi-Liis Toome teatriteaduse erialal doktoritööd «The Functioning of Theatre in the City of Tartu: A Comparative Perspective» («Teatri toimimine Tartus. Võrdlev perspektiiv»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anneli Saro, oponendid dr Ott Karulin ja prof Peter Eversmann (Amsterdami ülikool, Holland).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised