Kaitsmised

Doktoritööd

5. veebruaril kell 14 kaitseb Piret Mikk arstiteaduse erialal väitekirja «Healthcare-associated Infections in Estonia – Epidemiology and Surveillance of Bloodstream and Surgical Site Infections» («Haiglatekkesed infektsioonid Eestis – vereringe- ja operatsioonipiirkonna infektsioonide epidemioloogia ja järelevalve»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi nimelises auditooriumis, Puusepa 8. Juhendajad dots Matti Maimets ja vanemteadur Paul Naaber, oponent prof Uga Dumpis (Läti ülikool, Läti).

12. veebruaril kell 10.15 kaitseb Ly Lindman zooloogia erialal doktoritööd «The Ecology of Protected Butterfly Species in Estonia» («Kaitsealuste päevaliblikate ökoloogia Eestis»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad prof Toomas Tammaru ja teadur Jaanus Remm, oponent dr Josef Settele (Helmholtzi keskkonnauuringute keskus, Saksamaa).

16. veebruaril kell 14.15 kaitseb Anni Jürine eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «The development of Complex Postpositions in Estonian: A Case of Grammaticalization via Lexicalization» («Liitpostpositsioonide kujunemine eesti keeles grammatisatsiooni ja leksikalisatsiooni koosmõjul»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Külli Habicht ja dots Ilona Tragel, oponent prof Hubert Cuyckens (Leuveni katoliiklik ülikool, Belgia).

18. veebruaril kell 9.15 kaitseb Mart Ustav Jr tehnika ja tehnoloogia erialal väitekirja «Molecular Studies of HPV-18 Genome Segregation and Stable Replication» («HPV-18 genoomi jagunemine ja säilumine rakkudes»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Mart Ustav ja Andres Männik (Icosagen AS), oponent prof Alison McBride (USA riiklik terviseinstituut, USA).

18. veebruaril kell 14.15 kaitseb Margit Mutso tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Different Approaches to Counteracting Hepatitis C Virus and Chikungunya Virus Infections» («Hepatiit C viiruse ja Chikungunya viiruse vastased lähenemised»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad vanemteadur Eva Žusinaite ja prof Andres Merits, oponent prof Mark Harris (Leedsi ülikool, Suurbritannia).

25. veebruaril kell 14 kaitseb Andrey Fedotov vene kirjanduse erialal doktoritööd «Русский театральный журнал в культурном контексте 1840-х годов» («Vene teatriajakiri 1840ndate kultuuri kontekstis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid dots Olga Kuptsova (Moskva riiklik ülikool, Venemaa) ja vanemteadur Alex Balakin (Vene kirjanduse instituut).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised