Kaitsmised

Doktoritööd

11. augustil kell 10 kaitses Carolin Siimenson keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Characterization of Halide Ion Adsorption From Liquid Mixtures at Bi(111) and Pyrolytic Graphite Electrode Surface» («Halogeniid ioonide adsorptsiooni elektrokeemiline karakteriseerimine ioonsete vedelike segudes Bi(111) ja PG elektroodide piirpinnale»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Liis Siinor ja prof Enn Lust, oponent prof Claudine Buess Herman (Brüsseli vaba ülikool, Belgia).

22. augustil kell 10.15 kaitses Katrin Ruisu arengubioloogia erialal doktoritööd «The Role of RIC8A in Mouse Development and Its Function in Cell-Matrix Adhesion and Actin Cytoskeletal Organisation» («RIC8A roll hiire arengus ja funktsioon rakk-maatriks adhesioonis ning aktiini tsütoskeleti organiseerimises»). Kaitsmine toimus Riia 23B-105. Juhendajad prof Margus Pooga ja teadur Tambet Tõnissoo, oponent prof Pekka Lappalainen (Helsingi ülikool, Soome).

22. augustil kell 14 kaitses Veiko Vunder tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Modeling and Characterization of Back-Relaxation of Ionic Electroactive Polymer Actuators» («Ioonsete elektroaktiivsete polümeersete täiturite tagasivajumise modelleerimine ja iseloomustamine»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad dr Andres Plunning ja prof Alvo Aabloo, oponent prof Barbar Akle (Liibanoni Ameerika ülikool, Liibanon).

22. augustil kell 14.15 kaitses Artur Tamm füüsika erialal doktoritööd «High Entropy Alloys: Study of Structural Properties and Irradiation Response» («Kõrge entroopiaga sulamid: struktuuriomadused ja kiirituskoste»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad prof Alvo Aabloo ja prof Mattias Klintenberg (Uppsala ülikool, Rootsi), oponent prof Kai Nordlund (Helsingi ülikool, Soome).

22. augustil kell 15 kaitses Kadri Ligi keemia erialal doktoritööd «Characterization and Application of Protein Kinase-Responsive Organic Probes With Triplet-Singlet Energy Transfer» («Mikrosekundilise luminestsentsi elueaga orgaaniliste sondide iseloomustamine ja rakendamine proteiinkinaaside uurimiseks»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad juhtivteadur Asko Uri ja teadur Erki Enkvist, oponent prof Niko Hildebrandt (Lõuna-Pariisi ülikool, Prantsusmaa).

23. augustil kell 10 kaitses Margarita Kagan keemia erialal doktoritööd «Biosensind Penicillins’ Residues in Milk» («Penitsilliini jääkide määramine piimas läbivoolulise biosensorsüsteemi abil»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja vanemteadur Toonika Rinken, oponent dots Elena Suchkova (ITMO ülikool, Venemaa).

24. augustil kell 10 kaitses Marie Kriisa keemia erialal doktoritööd «Development of Protein Kinase-Responsive Photoluminescent Probes and Cellular Regulators of Protein Phosphorylation» («Proteiinkinaaside aktiivsust registreerivate fotoluminestsents-sondide ja rakusiseste inhibiitorite arendamine»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja juhtivteadur Asko Uri, oponent prof Roland Brock (Nijmegeni ülikooli meditsiinikeskus, Holland).

24. augustil kell 10.15 kaitses Janely Pae rakubioloogia erialal doktoritööd «Translocation of Cell-Penetrating Peptides Across Biological Membranes and Interactions with Plasma Membrane Consistuents» («Rakku sisenevate peptiidide membraani läbimise mehhanismid ja interaktsioonid plasmamembraani komponentidega»). Kaitsmine toimus Riia 23B-105. Juhendaja prof Margus Pooga, oponent dr Sandrine Sagan (Pierre ja Marie Curie ülikool, Prantsusmaa).

24. augustil kell 11 kaitses Md Raknuzzaman matemaatika erialal doktoritööd «Noncommutative Galois Extension Approach to Ternary Grassmann Algebra and Graded Q-Differential Algebra» («Mittekommutatiivse Galois laiendi lähenemine ternaarsele Grassmanni algebrale ja gradueeritud q-diferentsiaalalgebrale»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Viktor Abramov, oponendid prof Alexandre Luis Trovon de Carvalho (Parana riiklik ülikool, Brasiilia) ja prof Sergei Silvestrov (Mälardaleni ülikool, Rootsi).

24. augustil kell 13 kaitses Alexander Liyvapuu matemaatika erialal doktoritööd «Natural Vibrations of Elastic Stepped Arches With Cracks» («Pragudega elastsete astmeliste kaarte omavõnkumised»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Jaan Lellep, oponendid prof Rimantas Kačianauskas (Vilniuse Gediminase tehnikaülikool, Leedu) ja prof Aleksander Klauson (TTÜ).

24. augustil kell 16.15 kaitses Liisi Esse ajaloo erialal doktoritööd «Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus». Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja Aigi Rahi-Tamm, oponent Bradley Woodworth (New Haveni ülikool, USA).

25. augustil kell 11 kaitses Mihkel Vestli keemia erialal doktoritööd «Ultrasonic Spray Pyrolysis Deposited Electrolyte Layers for Intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells» («Ultraheli-pihustuspürolüüsi meetodiga sadestatud elektrolüüdikihid kesktemperatuursele taheoksiidsele kütuseelemendile»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Enn Lust ja vanemteadur Gunnar Nurk, oponent prof Peter Holtappels (Taani tehnikaülikool, Taani).

26. augustil kell 10.15 kaitses Kristina Mäemets-Allas rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on Cell Growth Promoting AKT Signaling Pathway – A Promising Anti-Cancer Drug Target» («Rakkude paljunemist soodustav AKT signaalirada kui potentsiaalne kasvajavastase ravi sihtmärk»). Kaitsmine toimus Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Viljar Jaks, oponent teadusdirektor Jana Tapio Klefström (Helsingi ülikooli arstiteaduskond, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitses Kristina Yuzieva uurali keelte erialal doktoritööd «Mapийская орнитонимическая лексика в этнолингвистическом освещении» («Mari ornitonüümid etnolingvistika aspektist»). Kaitsmine toimus Ülikooli 18-139. Juhendajad dots Tõnu Seilenthal, prof Urmas Sutrop ja prof Anatoli Kuklin (Mari riiklik ülikool, Venemaa), oponent vanemteadur Marina Valentsova (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

26. augustil kell 14.15 kaitses Kadri Isakar füüsika erialal doktoritööd «210Pb in Estonian Air: Long Term Study of Activity Concentrations and Origin of Radioactive Lead» («210Pb Eesti välisõhus: aktiivsuskontsentratsioonid ja päritolu»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Enn Realo ja dr Madis Kiisk, oponent dr Jussi Paatero (Soome meteoroloogia instituut, Soome).

26. augustil kell 14.15 kaitses Elena Lastochkina eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке» («Mari keele homonüümide leksikaal-semantiline eripära»). Kaitsmine toimus Ülikooli 18-139. Juhendajad dots Tõnu Seilenthal, prof Gerson Klumpp ja prof Anatoli Kuklin (Mari riiklik ülikool, Venemaa), oponent dots Oleg Sergeev (Mari riiklik ülikool, Venemaa).

29. augustil kell 14 kaitses Kristina Sarycheva vene kirjanduse erialal doktoritööd «Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870-х – 1900-х гг.» («Tjuttšev ja Fet 1870.–1900. aastate kirjanduskriitikas»). Kaitsmine toimus Ülikooli 18-140. Juhendajad dots Lea Pild ja dots Roman Leibov, oponendid prof Mihhail Makeev (Venemaa) ja dr Roman Bobryk.

29. augustil kell 14 kaitses Kaja-Triin Laisaar arstiteaduse erialal doktoritööd «People Living With HIV in Estonia: Engagement in Medical Care and Methods of Increasing Adherence to Antiretroviral Therapy and Safe Sexual Behavior» («HIV-positiivsed inimesed Eestis: HIV-i ravikaskaad ja antiretroviirusravi soostumust ning turvalist seksuaalkäitumist toetavad sekkumised»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1006. Juhendaja prof Anneli Uusküla, oponent Danielle C. Ompad (New Yorgi ülikool, USA).

30. augustil kell 10.15 kaitses Janeli Viil rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on Cellural and Molecular Mechanisms That Drive Normal and Regenerative Processes in the Liver and Pathological Processes in Dupuytren’s Contracture» («Terve ja kahjustatud maksa regeneratsioonis ning Dupuytren’i kontraktuuri progressioonis osalevate rakuliste ja molekulaarsete mehhanismide uurimine»). Kaitsmine toimus Riia 23B-105. Juhendaja vanemteadur Viljar Jaks, oponent prof Robert P. Coppes (Groningeni ülikool, Holland).

30. augustil kell 12.15 kaitses Kaido Siimon materjaliteaduse erialal doktoritööd «Electrospun Gelatin Cross-Linked by Qlucose» («Glükoosiga ristsidestatud elektrospinnitud želatiin»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad teadur Martin Järvekülg, dotsent Uno Mäeorg ja teadur Ivo Laidmäe, oponent dr Tekla Tammelin (Soome).

31. augustil kell 12 kaitses Asko Laaniste keemia erialal doktoritööd «Comparison and Optimisation of Novel Mass Spectrometry Ionization Sources» («Uudsete massispektormeetria ionisatsiooniallikate võrdlemine ja optimeerimine»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Anneli Kruve ja prof Ivo Leito, oponent prof Risto Kostiainen (Helsingi ülikool, Soome).

31. augustil kell 14 kaitses Hanno Evard keemia erialal doktoritööd «Estimating Limit of Detection For Mass Spectrometric Analysis Methods» («Massisepktromeetriliste analüüsimeetodite avastamispiiri hindamine»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Anneli Kruve ja prof Ivo Leito, oponent dr Emilia Vasileva-Veleva (Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur, Monaco).

31. augustil kell 14.15 kaitses Rain Kipper füüsika erialal doktoritööd «Galaxy Modelling: Dynamical Methods and Applications» («Galaktikate modelleerimine: dünaamilised meetodid ja rakendused»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Elmo Tempel ja prof Peeter Tenjes, oponendid dr Pekka Heinämäki (Tuorla observatoorium, Soome) ja dr Gert Hütsi.

5. septembril kell 10 kaitseb Katrin Saks haridusteaduse erialal doktoritööd «Supporting Students’ Self-Regulation and Language Learning Strategies in the Blended Course of Professional English» («Üliõpilaste eneseregulatsiooni ja keeleõppestrateegiate toetamine kombineeritud õppe keskkonnas erialases võõrkeeles»). Kaitsmine toimub Tartu ülikooli muuseumi valges saalis. Juhendaja prof Äli Leijen, oponent prof Karey Yuju Land (Taiwani riiklik pedagoogikaülikool, Taiwan).

5. septembril kell 10.15 kaitseb Ene Kook botaanika ja ökoloogia eriala doktoritööd «Genetic Diversity and Evolution of Pulmonaria Angustifolia L. and Myosotis laxa sensu lato (Boraginaceae)» («Kareleheliste Pulmonaria angustifolia L. ja Myosotis laxa s. l. (Boraginaceae) geneetiline mitmekesisus ja evolutsioon»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad teadur Silvia Pihu ja teadur Ülle Reier, oponent prof Jan Kirschner (Tšehhi vabariigi teaduste akadeemia, Tšehhi).

5. septembril kell 15 kaitseb Andres Kõnno meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Modelling of Communication and Its Applications in a Longitudinal Research: Examples of Estonian, Finnish and Russian Journalism in the 20th Century» («Kommunikatsiooni modelleerimise võimalused ja rakendused longituuduuringutes Eesti, Soome ja Vene 20. sajandi ajakirjanduse näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dr Maarja Lõhmus, oponent prof Mikko Lagerspetz (Åbo akadeemia, Soome).

7. septembril kell 11 kaitseb Olav-Jüri Luik õigusteaduste erialal doktoritööd «The Application of Principles of European Insurance Contract Law to Policyholders of the Baltic States: a Measure for the Protection of Policyholders» («Euroopa kindlustuslepingu õiguse printsiipide (PEICL) rakendamine Balti riikide kindlustusvõtjatele: meede kindlustusvõtjate kaitseks ja võimalus piiriüleste teenuste levikuks»). Kaitsmine toimub Näituse 20-K03. Juhendaja dots Villu Kõve, oponent prof Helmut Heiss (Zürichi ülikool, Šveits).

9. septembril kell 14.15 kaitseb Velle Toll atmosfäärifüüsika erialal doktoritööd «Direct radiative impacts of atmospheric aerosols on meteorological conditions over Europe» («Atmosfääriaerosoolide otsene kiirguslik mõju meteoroloogilistele tingimustele Euroopas»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dotsent Piia Post ja vanemteadur Aarne Männik, oponendid dr Sami Niemelä (Soome meteoroloogiainstituut, Soome) ja dr Anu Reinart.

12. septembril kell 13 kaitseb Eero Merilind arstiteaduse erialal doktoritööd «Primary Health Care Performance: Impact of Payment and Practice-Based Characteristics» («Perearstiabi tulemuslikkus: tasustamise ja praksisetegurite mõju»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Ruth Kalda, oponent prof Igor Švab (Ljubljana ülikool, Sloveenia).

13. septembril kell 10.15 kaitseb Kadri Peil rakubioloogia erialal doktoritööd «RNA Polymerase II-Dependent Transcription Elongation in Saccharomyces Cerevisiae» («RNA polümeraas II-sõltuva transkriptsiooni elongatsioon pagaripärmis Saccharomyces cerevisiae»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja prof Arnold Kristjuhan, oponent prof Ann Ehrenhofer-Murray (Berliini Humboldti ülikool, Saksamaa).

15. septembril kell 10.15 kaitseb Argo Ronk botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Plant Diversity Patterns Across Europe: Observed and Dark Diversity» («Taimede levikumustrid Euroopas: vaadeldud ja tume elurikkus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Meelis Pärtel, oponent prof Jens-Christian Svenning (Aarhusi ülikool, Taani).

16. septembril kell 14.15 kaitseb Indrek Heinla neuroteaduste erialal doktoritööd «Behavioural and Genetic Comparison of B6 and 129Sv Mouse Lines Focusing on the Anxiety Profile and the Expression of Lsamp Gene» («B6 ja 129Sv hiireliinide käitumuslik ja geneetiline võrdlus, mis keskendub ärevuskäitumisele ja Lsamp geeni ekspressioonile»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1038. Juhendajad prof Eero Vasak, vanemteadur Mari-Ann Philips, oponent prof Chadi Touma (Osnabrücki ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised