Kaitsmised

Doktoritööd

4. märtsil kell 16.15 kaitseb Tauno Metsalu informaatika erialal doktoritööd «Statistical Analysis of Multivariate Data in Bioinformatics» («Mitmemõõtmeliste andmete statistiline analüüs bioinformaatikas»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja prof Jaak Vilo, oponent dr Simon Anders (Soome molekulaar­meditsiini instituut, Soome). 

14. märtsil kell 16.15 kaitseb Riivo Talviste informaatika erialal doktoritööd «Applying Secure Multi-Party Computation in Practice» («Turvalise ühis­arvutuse rakendamine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendajad vanemteadur Sven Laur ja Dan Bogdanov (AS Cybernetica), oponendid prof Stefan Katzenbeisser (Dramstadti tehnikaülikool, Saksamaa) ja dots Kurt Rohloff (New Jersey tehnoloogia instituut, USA). 

24. märtsil kell 15 kaitseb Jay Mondal materjaliteaduse erialal doktoritööd «Novel Corrosion Protective Nano­structured Composite Coatings» («Uudsed nanostruktuursed korrosioonivastased komposiitkatted»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-A106. Juhendaja prof Väino Sammelselg, oponendid prof Mário G. S. Ferreira (Aveiro ülikool, Portugal) ja dr Malle Krunks (TTÜ).

29. märtsil kell 10 kaitseb Ganesh Babu Manoharan keemia erialal doktoritööd «Combining Chemical and Genetic Approaches for Photoluminescence Assays of Protein Kinases» («Keemiliste ja geneetiliste meetodite ühitamine proteiin­kinaaside fotoluminestsentsanalüüsiks»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja dr Asko Uri, oponent dr Ruslan Dmitriev (Corki ülikooli kolledž, Iirimaa).

29. märtsil kell 14.15 kaitseb Siiri Pärkson eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «From Dialogue to Dialogue System: the Other-Initiated Repairs» («Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Renate Pajusalu ja prof. emer. Mare Koit, oponendid Anne Tamm (Kesk-Euroopa ülikool, Ungari) ja filoloogiakandidaat Hille Pajupuu (Eesti keele instituut).

30. märtsil kell 14.15 kaitseb Linda Lotina meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Conceptualizing Engagement Modes: Understanding Museum-Audience Relationships in Latvian Museums» («Kaasamisviise kontseptualiseerides: mõtestades muuseumi-auditooriumi suhet Läti muuseumides»). Kaitsmine toimub TÜ ühiskonnateaduste instituudi nõukogus. Juhendajad prof Pille Pruulmann-Vengerfeldt ja Pille Runnel (Eesti rahva muuseum), oponent prof Dagny Stuedahl (Norra maaülikool, Norra).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised