Kaitsmised

Doktoritööd

 

5. juulil kell 10 kaitseb Mai Beilmann sotsioloogia erialal doktoritööd «Social Capital and Individualism–Collectivism at the Individual Level» («Sotsiaalne kapital ja individualism-kollektivism indiviidi tasandil»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anu Realo, oponent prof Claire Wallace (Aberdeeni ülikool, Suurbritannia).

5. juulil kell 15 kaitseb Jan Richard Berug meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd  «The Collapsing Wall. Hybrid Journalism. A Comparative Study of Newspapers and Magazines in Eight Countries in Europe» («Lagunev müür. Hübridiseeruv ajakirjandus. Kaheksas Euroopa riigis ilmuvate ajalehtede ja ajakirjade võrdlev uurimus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Halliki Harro-Loit, oponent dots Anda Rožukalne (Riia Stradiņši ülikool, Läti).

6. juulil kell 14.15 kaitseb Kadri Tüür semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Semiotics of Nature Representations: on the Example of Nature Writing» («Looduskujutuse semiootika: looduskirjanduse näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Kalevi Kull, prof Peeter Torop ja prof Ulrike Plath (Tallinna ülikool), oponendid prof Kate Rigby (Bath Spa ülikool, Suurbritannia) ja dots Julia Tofantšuk (Tallinna ülikool).

7. juulil kell 16 kaitseb Agnese Karaseva meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Teacher Professional Agency in Relation to Digital Technology Integration in Teaching in Estonian and Latvian Schools» («Õpetaja professionaalne agentsus digitaalse tehnoloogia integreerimisel õpetamisse Eesti ja Läti koolides»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Andra Siibak ja prof Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö ülikool, Rootsi), oponent prof Kristiina Kumpulainen (Helsingi ülikool, Soome).

22. augustil 2017. a. kell 14.15 kaitseb Silva Kasela  Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudis (Riia 23B, Eesti Biokeskuse auditoorium, ruum nr. 105) doktoritööd «Genetic regulation of gene expression: detection of tissue- and cell type-specific effects» («Geeniekspressiooni geneetiline regulatsioon: koe- ja rakutüübi-spetsiifiliste efektide leidmine») molekulaar- ja rakubioloogia õppekava molekulaarse biomeditsiini erialal. Juhendajad on Eesti Geenivaramu farmakogenoomika vanemteadur Lili Milani, Eesti Geenivaramu biostatistika vanemteadur Krista Fischer ning TÜ MRI biotehnoloogia professor ja Eesti Geenivaramu direktor Andres Metspalu. Oponent on dotsent Tuuli Lappalainen, PhD, New Yorgi Genoomikakeskus, Süsteemibioloogia teaduskond, Columbia Ülikool, New York, USA.

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised