Kaitsmised

Doktoritööd

21. jaanuaril kell 9.15 kaitseb Marit Orav biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Study of the Initial Amplification of the Human Papillomavirus Genome» («Inimese papilloomviiruse genoomi paljundamise varajaste etappide uurimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja vanemteadur Ene Ustav, oponent prof Laimonis A. Laimins (Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikool, USA).

21. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Tormi Reinson biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Studies on the Genome Replication of Human Papillomaviruses» («Uurimistöö inimese papilloomviiruse genoomi replikatsioonist»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja prof Mart Ustav, oponent prof Jacques Archambault (Montreali kliiniline uurimisinstituut, Kanada).

26. jaanuaril kell 9.15 kaitseb Karlis Zalite füüsika erialal doktoritööd «Radar Remote Sensing for Monitoring Forest Floods and Agricultural Grasslands» («Radarkaugseire rakendused metsaüleujutuste ja põllumajanduslike rohumaade jälgimiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendajad Mart Noorma, Kaupo Voormansik ja Anu Reinart, oponendid dr Juan Manuel Lopez-Sanchez (Alicante ülikool, Hispaania) ja dr Rivo Uiboupin (TTÜ).

27. jaanuaril kell 15 kaitseb Reeli Torn-Leesik eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «An Investigation of Voice Constructions in Estonian» («Uurimus eesti keele tegumoekonstruktsioonidest»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Renate Pajusalu ja dr Virve-Anneli Vihman, oponent dots Maria Vilkuna (Helsingi ülikool, Soome). 

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised