Aprill 2014, nr 4
Märksõnad: 

3. aprillil kell 10 kaitses Santa Veikšina keemia erialal doktoritööd «Development of Assay Systems for Characterisation of Ligand Binding Properties to Melanocortin 4 Receptors» («Uudsete meetodite arendamine ligandide sidumisomaduste uurimiseks melanokortiini 4 retseptorile»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a–1021). Juhendajad prof Ago Rinken ja teadur Sergei Kopantšuk, oponent Stephen John Briddon (Nottinghami ülikool, Suurbritannia).

Lehed

Telli voog RSS - kaitsmised
Telli voog RSS - kaitsmised