Kaitsmised

Doktoritööd

11. aprillil kell 14.15 kaitseb Raili Torga maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal doktoritööd «The Effects of Elevated Humidity, Extreme Weather Conditions and Clear-Cut on Greenhouse Gas Emissions in Fast Growing Deciduous Forests» («Suurenenud õhuniiskuse, ekstreemse ilmastiku ja lageraie mõju kasvuhoonegaaside voole kiirekasvulistes lehtmetsades»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Krista Lõhmus ja prof Ülo Mander, oponent prof Bruce Arthur Osborne (Dublini ülikooli kolledž, Iirimaa).

14. aprillil kell 10.15 kaitseb Jelizaveta Geimanen biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Study of the Papillomavirus Genome Replication and Segregation» («Papilloomviiruse genoomi replikatsiooni ja säilumise uurimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja vanemteadur Ene Ustav, oponent dots Eeva Auvinen (Helsingi ülikool, Soome).

22. aprillil kell 10.15 kaitseb Jaanis Lodjak loomaökoloogia erialal doktoritööd «Association of Insulin-like Growth Factor 1 and Corticosterone with Nestling Growth and Fledging Success in Wild Passerine» («Insuliini-laadse kasvufaktori 1 ja kortikosterooni seos värvuliste pesapoegade kasvukiiruse ja lennuvõimestumisedukusega»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja teadur Marko Mägi, oponent prof Simon Verhulst (Groningeni ülikool, Holland).

25. aprillil kell 12.15 kaitseb Margaret Lyngdoh eesti ja võrdleva rahvaluule erialal doktoritööd «Transformation, Tradition, and Lived Realities: Vernacular Belief Worlds of the Khasis of Northeastern India» («Teisenemine, traditsioon ja elatud tõelus: Kirde-India khaside rahvapärased usundilised maailmad»). Kaitsmine toimub Ülikooli 16-214. Juhendaja prof Ülo Valk, oponendid dr Lidia Guzy (Iirimaa rahvuslik ülikool, Iirimaa) ja dr Ergo-Hart Västrik.

28. aprillil kell 14 kaitseb Kathriin Utt materjaliteaduse erialal doktoritööd «Metal Oxide Mesostructures for Optical Applications» («Metalloksiidsed mesostruktuurid optilisteks rakendusteks»). Kaitsmine toimub Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Ilmo Sildos, dr Sven Lange ja dr Tanel Tätte, oponent dr Krisjanis Smits (Läti ülikool, Läti).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised