Kaitsmised

Doktoritööd

15. juulil kell 10 kaitseb Birgit Poopuu politoloogia erialal doktoritööd «Acting is Everything: the European Union and the Process of Becoming a Peacebuilder» («Tegutsemine on kõik: Euroopa Liit ja rahuehitajaks saamise protsess»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dr Maria Mälksoo, oponent dr Christian Büger (Cardiffi ülikool, Suurbritannia).

11. augustil kell 10 kaitseb Carolin Siimenson keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Characterization of Halide Ion Adsorption From Liquid Mixtures at Bi(111) and Pyrolytic Graphite Electrode Surface» («Halogeniid ioonide adsorptsiooni elektrokeemiline karakteriseerimine ioonsete vedelike segudes Bi(111) ja PG elektroodide piirpinnale»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Liis Siinor ja prof Enn Lust, oponent prof Claudine Buess Herman (Brüsseli vaba ülikool, Belgia).

17. augustil kell 14.15 kaitseb Jaana Eigi filosoofia erialal doktoritööd «The Social Organization of Science as a Question for Philosophy of Science» («Teaduse sotsiaalne korraldus kui teadusfilosoofiline probleem»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Endla Lõhkivi, oponent teadur Kristina Rolin (Helsinki ülikool, Soome).

22. augustil kell 10.15 kaitseb Kadri Runnel botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Fungal Targets and Tools For Forest Conservation» («Seentest lähtuvad argumendid metsade looduskaitses»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad juhtivteadur Asko Lõhmus ja teadur Kadri Põldmaa, oponent prof Anders Dahlberg (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool, Rootsi).

22. augustil kell 10.15 kaitseb Katrin Ruisu arengubioloogia erialal doktoritööd «The Role of RIC8A in Mouse Development and Its Function in Cell-Matrix Adhesion and Actin Cytoskeletal Organisation» («RIC8A roll hiire arengus ja funktsioon rakk-maatriks adhesioonis ning aktiini tsütoskeleti organiseerimises»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendajad prof Margus Pooga ja teadur Tambet Tõnissoo, oponent prof Pekka Lappalainen (Helsingi ülikool, Soome).

22. augustil kell 14 kaitseb Veiko Vunder tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Modeling and Characterization of Back-Relaxation of Ionic Electroactive Polymer Actuators» («Ioonsete elektroaktiivsete polümeersete täiturite tagasivajumise modelleerimine ja iseloomustamine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad dr Andres Plunning ja prof Alvo Aabloo, oponent prof Barbar Akle (Liibanoni Ameerika ülikool, Liibanon).

22. augustil kell 14.15 kaitseb Artur Tamm füüsika erialal doktoritööd «High Entropy Alloys: Study of Structural Properties and Irradiation Response» («Kõrge entroopiaga sulamid: struktuuriomadused ja kiirituskoste»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad prof Alvo Aabloo ja prof Mattias Klintenberg (Uppsala ülikool, Rootsi), oponent prof Kai Nordlund (Helsingi ülikool, Soome).

22. augustil kell 15 kaitseb Kadri Ligi keemia erialal doktoritööd «Characterization and Application of Protein Kinase-Responsive Organic Probes With Triplet-Singlet Energy Transfer» («Mikrosekundilise luminestsentsi elueaga orgaaniliste sondide iseloomustamine ja rakendamine proteiinkinaaside uurimiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad juhtivteadur Asko Uri ja teadur Erki Enkvist, oponent prof Niko Hildebrandt (Lõuna-Pariisi ülikool, Prantsusmaa).

23. augustil kell 10 kaitseb Margarita Kagan keemia erialal doktoritööd «Biosensind Penicillins’ Residues in Milk» («Penitsilliini jääkide määramine piimas läbivoolulise biosensorsüsteemi abil»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja vanemteadur Toonika Rinken, oponent dots Elena Suchkova (ITMO ülikool, Venemaa).

23. augustil kell 10.15 kaitseb Urmo Võsa molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «MicroRNAs in Disease and Health: Aberrant Regulation in Lung Cancer and Association with Genomic Variation» («MikroRNAde roll haiguste kujunemisel: aberratsioonid kopsuvähis ning seosed genoomse varieeruvusega»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Tarmo Annilo, oponent vanemteadur Manlio Vinciguerra (Londoni ülikooli kolledž, Suurbritannia).

23. augustil kell 14.15 kaitseb Mari-Liis Madisson semiootika ja kultuuriteooria erialal väitekirja «The Semiotic Construction of Identities in Hypermedia Environments: The Analysis of Online Communication of the Estonian Extreme Right» («Identiteetide semiootiline konstrueerimine hüpermeedia keskkonnas: eesti paremäärmuslaste online-kommunikatsiooni analüüs»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Andreas Ventsel ja dots Indrek Ibrus (TLÜ), oponendid prof Massimo Leone (Torino ülikool, Itaalia) ja prof Daniele Monticelli (TLÜ).

24. augustil kell 10 kaitseb Marie Kriisa keemia erialal doktoritööd «Development of Protein Kinase-Responsive Photoluminescent Probes and Cellular Regulators of Protein Phosphorylation» («Proteiinkinaaside aktiivsust registreerivate fotoluminestsents-sondide ja rakusiseste inhibiitorite arendamine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja juhtivteadur Asko Uri, oponent prof Roland Brock (Nijmegeni ülikooli meditsiinikeskus, Holland).

24. augustil kell 10.15 kaitseb Janely Pae rakubioloogia erialal doktoritööd «Translocation of Cell-Penetrating Peptides Across Biological Membranes and Interactions with Plasma Membrane Consistuents» («Rakku sisenevate peptiidide membraani läbimise mehhanismid ja interaktsioonid plasmamembraani komponentidega»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendaja prof Margus Pooga, oponent dr Sandrine Sagan (Biomolekulide laboratoorium, Prantsusmaa).

24. augustil kell 11 kaitseb Md Raknuzzaman matemaatika erialal doktoritööd «Noncommutative Galois Extension Approach to Ternary Grassmann Algebra and Graded Q-Differential Algebra» («Mittekommutatiivse Galois laiendi lähenemine ternaarsele Grassmanni algebrale ja gradueeritud q-diferentsiaalalgebrale»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Viktor Abramov, oponendid prof Alexandre Luis Trovon de Carvalho (Parana riiklik ülikool, Brasiilia) ja prof Sergei Silvestrov (Mälardaleni ülikool, Rootsi).

24. augustil kell 13 kaitseb Alexander Liyvapuu matemaatika erialal doktoritööd «Natural Vibrations of Elastic Stepped Arches With Cracks» («Pragudega elastsete astmeliste kaarte omavõnkumised»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Jaan Lellep, oponendid prof Rimantas Kačianauskas (Vilniuse Gediminase tehnikaülikool, Leedu) ja prof Aleksander Klauson (TTÜ).

24. augustil kell 16.15 kaitseb Liisi Esse ajaloo erialal doktoritööd «Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Aigi Rahi-Tamm, oponent Bradley Woodworth (New Haveni ülikool, USA). 

25. augustil kell 11 kaitseb Mihkel Vestli keemia erialal doktoritööd «Ultrasonic Spray Pyrolysis Deposited Electrolyte Layers for Intermediate temperature Solid Oxide Fuel Cells» («Ultraheli-pihustuspürolüüsi meetodiga sadestatud elektrolüüdikihid kesktemperatuursele taheoksiidsele kütuseelemendile»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Enn Lust ja vanemteadur Gunnar Nurk, oponent prof Peter Holtappels (Taani tehnikaülikool, Taani).

26. augustil kell 10.15 kaitseb Kristina Mäemets-Allas rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on Cell Growth Promoting AKT Signaling Pathway – A Promising Anti-Cancer Drug Target» («Rakkude paljunemist soodustav AKT signaalirada kui potentsiaalne kasvajavastase ravi sihtmärk»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Viljar Jaks, oponent teadusdirektor Jana Tapio Klefström (Helsingi ülikooli arstiteaduskond, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitseb Kristina Yuzieva uurali keelte erialal doktoritööd «Mapийская орнитонимическая лексика в этнолингвистическом освещении» («Mari ornitonüümid etnolingvistika aspektist»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-139. Juhendajad dots Tõnu Seilenthal, prof Urmas Sutrop ja prof Anatoli Kuklin (Mari riiklik ülikool, Venemaa), oponent vanemteadur Marina Valentsova (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

26. augustil kell 14.15 kaitseb Kadri Isakar füüsika erialal doktoritööd «210Pb in Estonian Air: Long Term Study of Activity Concentrations and Origin of Radioactive Lead» («210Pb Eesti välisõhus: aktiivsuskonstentratsioonid ja päritolu»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad Enn Realo ja Madis Kiisk, oponent Jussi Paatero (Soome metereoloogia instituut, Soome). 

26. augustil kell 14.15 kaitseb Elena Lastochkina eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке» («Mari keele humonüümide leksikaal-semantiline eripära»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-139. Juhendajad dots Tõnu Seilenthal, prof Gerson Klumpp ja prof Anatoli Kuklin (Mari riiklik ülikool, Venemaa), oponent dots Oleg Sergeev (Mari riiklik ülikool, Venemaa).

29. augustil kell 14 kaitseb Kristina Sarycheva vene kirjanduse erialal doktoritööd «Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870-х – 1900-х гг.» («Tjuttšev ja Fet 1870.–1900. aastate kirjanduskriitikas»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendajad dots Lea Pild ja dots Roman Leibov, oponendid prof Mihhail Makeev (Moskva riiklik ülikool, Venemaa Föderatsioon) ja dr Roman Bobryk.

29. augustil kell 14 kaitseb Kaja-Triin Laisaar arstiteaduse erialal doktoritööd «People Living With HIV in Estonia: Engagement in Medical Care and Methods of Increasing Adherence to Antiretroviral Therapy and Safe Sexual Behavior» («HIV-positiivsed inimesed Eestis: HIVi ravikaskaad ja antiretroviirusravi soostumust ning turvalist seksuaalkäitumist toetavad sekkumised»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Anneli Uusküla, oponent Danielle C. Ompad (New Yorki ülikool, USA).

30. augustil kell 10.15 kaitseb Janeli Viil rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on Cellural and Molecular Mechanisms That Drive Normal and Regenerative Processes in the Liver and Pathological Processes in Dupuytren’s Contracture» («Terve ja kahjustatud maksa regeneratsioonis ning Dupuytren’i kontraktuuri progressioonis osalevate rakuliste ja molekulaarsete mehhanismide uurimine»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendaja vanemteadur Viljar Jaks, oponent prof Robert P. Coppes (Groningeni ülikool, Holland).

30. augustil kell 12.15 kaitseb Kaido Siimon materjaliteaduse erialal doktoritööd «Electrospun Gelatin Cross-Linked by Qlucose» («Glükoosiga ristsidestatud elektrospinnitud želatiin»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad Martin Järvekülg, Uno Mäeorg ja Ivo Laidmäe, oponent Tekla Tammelin (VTT Technical Research Centre of Finland, Soome).

31. augustil kell 12 kaitseb Asko Laaniste keemia erialal doktoritööd «Comparison and Optimisation of Novel Mass Spectrometry Ionization Sources» («Uudsete massispektormeetria ionisatsiooniallikate võrdlemine ja optimeerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Anneli Kruve ja prof Ivo Leito, oponent prof Risto Kostiainen (Helsingi ülikool, Soome).

31. augustil kell 14 kaitseb Hanno Evard keemia erialal doktoritööd «Estimating Limit of Detection For Mass Spectrometric Analysis Methods» («Massisepktromeetriliste analüüsimeetodite avastamispiiri hindamine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad Anneli Kruve ja prof Ivo Leito, oponent Emilia Vasileva-Veleva (Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur, Monaco).

31. augustil kell 14.15 kaitseb Rain Kipper füüsika erialal doktoritööd «Galaxy Modelling: Dynamical Methods and Applications» («Galaktikate modelleerimine: dünaamilised meetodid ja rakendused»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Elmo Tempel ja prof Peeter Tenjes, oponendid dr Pekka Heinämäki Tuorla observatoorium, Soome) ja dr Gert Hütsi.

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised