Ta lendab lillest tabletti

Inauguratsioon

28. veebruaril kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ farmakognoosia professor Ain Raal.

Kas ravim on sama vana kui inimkond või saame vaistul põhinevat ravivahendite kasutamist siduda juba Homo sapiens’i eelse ajaga? Ravimid pärinevad algselt loodusest, peamiselt taimedest. Paljud nüüdisaegsedki ravimid on looduslikku päritolu ning eriti just taimedel põhinevate toidulisandite tarbimine näitab maailmas tõusujoont.

Kuigi meie tervist mõjutavate taimede teaduslikud uuringud käivitusid jõuliselt juba 19. sajandi alguses, on planeedi kõrgematest taimeliikidest ligi 90% ikka veel piisava põhjalikkusega uurimata. Samas käivad ravimtaimede kasutamisega kaasas mitmesugused ohud ja probleemid, soovida jätab nende toimeainete kehvapoolne omastatavus inimorganismis. Sellel ristteel kohtuvad loodus, inimkonna iidsed kogemused ja uuenduslikud teadusuuringud.

Kas loodus on täiuslik? Kas ning millisel määral ja millise meetodiga tuleks looduslikke ravimeid inimesel n-ö ümber teha?

Professor Ain Raal lõpetas Tartu ülikooli 1984. aastal proviisorina, sidudes end seejärel õppejõutöö ja uuringutega farmakognoosia valdkonnas. Ta kaitses 1989. aastal farmaatsiateaduste kandidaadi kraadi teemal «Eestist pärineva lõhnava kummeli fütokeemiline uurimine».

Ain Raal on farmakognoosia, väiksemas mahus ka farmaatsia ajaloo ja farmaatsiaterminoloogia õppejõud. Tema teadustöö on keskendunud peamiselt looduslike toimeainete ja nende allikate fütokeemilistele ning bioloogilise aktiivsuse uuringutele, aga ka sotsiaalfarmaatsia, farmaatsia ajaloo ja etnomeditsiini probleemistikule.

Tal on pikaajaline rahvusvahelise koostöö kogemus WHO, Euroopa ravimiameti ja Euroopa farmakopöa fütokeemia ekspertrühmaga ravimtaimede, droogide ning neis sisalduvate koostisainetega seonduvate probleemide alal. Peale arvukate teadusartiklite on ta avaldanud kõrgkooliõpiku «Farmakognoosia» (2010 ja 2016) ning rea populaarteaduslikke monograafiaid, millest mahukaim on «Maailma ravimtaimede entsüklopeedia» (2010, maht 1007 lk).

2015. aastast on professor Raal TÜ farmaatsia instituudi juhataja.

Jaga artiklit