TUDENG KÜSIB

Aktuaalne

Kes saab tulemusstipendiumile kandideerida ning kuidas määratakse stipendiumi saajaid?

Tulemusstipendiumile saab kandideerida õppe­infosüsteemis alates 1. veebruarist kuni 28. veebruarini. 

Taotluse saab esitada, kui õppekava täitmise protsent läbitud õppeaja kohta on 100% või rohkem. Õppekava täitmise protsendi arvutamisel ei võeta arvesse varasemate õpingute ja töökogemuse alusel (VÕTA) arvestatud õppetulemusi. 

Õppekava täitmise protsenti arvutatakse üliõpilase enda õppekava valikutest lähtuvalt. Väga tähtis on oma valikud õppekavas õppeinfosüsteemis ära märkida. Kui õppeinfosüsteemis on moodulid valimata, siis ei ole õppekava, mille kontekstis tulemusi arvutada ning õppekava täitmise maht on 0%. 

Õppekava täitmise mahtu arvutatakse igal varahommikul. Muutes oma õppekavas moodulite valikut, kajastub muutunud õppekava täitmise protsent stipendiumi taotlemise lehel järgmiseks päevaks. Samuti viimati sisestatud õpitulemuse korral muutub õppekava täitmise protsent järgmiseks päevaks. 

Tulemusstipendiumi määramiseks koostatakse igas valdkonnas esimese õppeastme ja teise õppeastme üliõpilastest eraldi paremusjärjestused. Järjestuse aluseks on eelmise semestri kaalutud keskmine hinne üle kõigi õpitulemuste. 

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse lisaks saadud hinnetele (A, B, C, D, E) ka õppeaine eest saadud ainepunktid. Suurema ainepunkti mahuga õppeaine hindel on suurem kaal. Kuna tulemusstipendiumil arvestatav kaalutud keskmine hinne arvutatakse üle kõigi õpitulemuste, siis lähevad arvesse ka eristava hindamisviisiga saadud negatiivsed tulemused F ja mitteilmunud, mis keskmise hinde arvutamisel võrdsustatakse nulliga. Kui eelmisel semestril eristava hindamisviisiga tulemusi ei ole, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja üle kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

Kui mitmel üliõpilasel on eelmise semestri kaalutud keskmine hinne üle kõigi õpitulemuste võrdne, eelistatakse stipendiumi määramisel taotlejat, kelle kogu õppeaja kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste on kõrgem. Seejärel eelistatakse taotlejat, kellel on õppekava täidetud suuremas mahus ning siis üliõpilast, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid tulemusi. Kui mitmel üliõpilasel on kõike eelnevat arvesse võttes võrdsed tulemused, eelistatakse stipendiumi määramisel üliõpilast, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või on ühiskondlikult aktiivne. Ülevaate oma erialastest tegevustest saab tudeng stipendiumit taotledes õppeinfosüsteemi lisada. Stipendium määratakse üheks semestriks.

Kristina Kongi, üliõpilasnõustaja

Jaga artiklit