Tarmo Kulmar
FOTO: Andres Tennus

Rikkuse loeng inkade kullast ja muistse Peruu loojangust

Uudis

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar peab 17. veebruaril rikkuse loengusarja viimase loengu «Inkade kuld ja muistse Peruu loojang».

Loengus vaadeldakse esmalt põhjuseid, mis ajendasid eurooplasi 15. ja 16. sajandil otsima teed kullarikastele maadele. Seejärel tutvustatakse ülevaatlikult muistse Peruu ühiskonda, kultuuri ja usundit.

Pikemalt peatutakse Peruu inkade riigi vallutamisel 1532.–1570. aastatel. Hispaanlased tõid veriste sündmuste ettekäändeks võimsa impeeriumi põlisrahva ristiusustamise, tegelik eesmärk oli peruulased alistada ja nendelt kulda röövida. Säilinud kroonikatekstid jutustavad, mida viimaselt keisrilt Atahuallpalt nõuti tema elu ja vabaduse eest ning milliseks kujunes lõpuks nii tema kui ka tema vabadustarmastava rahva saatus.

Analüüsitakse ka otseseid ja kaudseid põhjuseid, mis tingisid Kolumbuse-eelse Ameerika võimsate ja rikaste riikide langemise. 

Tarmo Kulmar on hariduselt ajaloolane-arheoloog ja psühholoog, kellel on kaks teaduskraadi: mag. phil. folkloristikas ja dr. theol. (1994). Tema uurimisvaldkonnad on vanaaja usundilugu, vanaaja ajalugu ja religioonifenomenoloogia.

Professor Kulmari eriline armastus on Ameerika kultuurid, eriti inkad, asteegid ja maiad enne eurooplaste vallutusi. Peruus ja Mehhikos on ta käinud uurimisreisidel mitmeid kordi ja tunneb hästi sealset elu-olu. 2007. aastal ilmus temalt sarjas «Eesti mõttelugu» raamat «Tõsilood muinasrahvastest» – tema olulisemate teadusartiklite tõlked eesti keelde ehk teekond läbi vanade kultuuride ja ajastute.

Loeng algab kell 16 Tartu ülikooli peahoone auditooriumis 140.

 

Jaga artiklit