Kes on õige eestlane?

Inauguratsioon

30. märtsil kell 16.15 peab ülikooli peahoone aulas inauguratsiooniloengu TÜ isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo.

Eesti meedias ning avalikus ruumis arutletakse tõsimeeli ja kirglikult selle üle, kes on õige eestlane. Küsimus on ammu väljunud algsest vastandusest eestlased vs. mitte-eestlased, kus viimaste all peeti peamiselt silmas Eesti venekeelset elanikkonda.

Euroopa pagulaskriisi ja kooseluseaduse ümber esile kerkinud arutelu valguses on eestluse ja eestlaseks olemise tuum saanud hoopis laiema tähenduse. Kes siis on see õige eestlane? Kas eestlaseks vaid sünnitakse või on eestlaseks võimalik ka saada? Kuivõrd eestlaste isiksuse seadumused ja väärtused ühiskondlikule sallivusele ja avatusele kaasa aitavad või seda pigem takistavad?

Loeng püüab nii nendele kui ka teistele päevakajalistele küsimustele teaduspõhiseid vastuseid pakkuda.

Professor Anu Realo lõpetas 1993. aastal Tartu ülikoolis sotsioloogia eriala ning kaitses 1995. aastal samas teadusmagistri kraadi psühholoogia erialal.

Pärast doktorikraadi kaitsmist Tartu ülikoolis psühholoogia erialal 1999. aastal (summa cum laude) õppis ja töötas ta järeldoktorantuuris Leuveni ülikoolis Belgias. Tartu ülikooli isiksuse‐ ja sotsiaalpsühholoogia professoriks valiti Realo 2014. aastal. Viimasel kolmel aastal oli ta Eesti teaduste akadeemia uurija‐professor Tartu ülikooli psühholoogia instituudis, alates 2016. aastast töötab lisaks Tartu ülikoolile professorina ka Warwicki ülikoolis Inglismaal. 2012.–2015. aastal oli Realo vastloodud Eesti teadusagentuuri hindamisnõukogu liige ja aseesimees.

Anu Realo peamised uurimisteemad on isiksuse seadumused, emotsioonid, sotsiaalne kapital, väärtused ning subjektiivne heaolu. Tema hiljutised uurimistööd hõlmavad ka kultuuri ja geenide mõju isiksuse kujunemisele. Realo on avaldanud üle 120 teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes, toimetanud koos kolleegidega mitu eestikeelset raamatut, samuti on ta tunnustatud rahvusvahelise isiksusepsühholoogia ajakirja European Journal of Personality asetoimetaja. 2010. aastal pälvis Anu Realo Eesti vabariigi teaduspreemia uurimustesarja «Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis» eest.

Jaga artiklit

Märksõnad

psühholoogia