TUDENG KÜSIB

Aktuaalne

Mis võimalused on Tartu ülikooli tudengitel vahetusüliõpilasena välismaal õppides?

Vahetusüliõpilasena välismaal õppimise võimalusi on rohkesti ja neid tuleb üha juurde erinevate programmide, sihtriikide ja kõrgkoolide näol.

Enamik 1. ja 2. õppeastme üliõpilasi kasutab õpirändeks Euroopa Liidu programmi Erasmus+, mille kaudu toimub erialapõhise koostöö alusel üliõpilasvahetus ~450 väliskõrgkooliga EL-i riikides ning üksikutes teistes riikides nagu Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja Makedoonia.

Lisaks tasuta õppele on tagatud stipendium, mis olenevalt sihtriigist võib koos vähemate võimalustega üliõpilastele mõeldud lisatoetuse ja riikliku kaasfinantseeringuga küündida 700 euroni kuus. Põhikonkurss toimub veebruaris-märtsis, kandideeritakse akadeemilises üksuses oma valdkonna partnerkõrgkoolidesse.

Välismaal praktiseerimisest huvitatud üliõpilased saavad taotleda Erasmus+ stipendiumi. Uue võimalusena on lisandunud Erasmus+ üleilmne õpiränne, mis võimaldab arendada koostööd Erasmus+ programmis mitteosalevate Euroopa riikidega. Juba on avatud õpirände võimalused Armeeniasse, Gruusiasse, Venemaale, Hiina, Indiasse ja Taiwani. Tagatud on igakuine toetus (650 eurot kuus) ja reisitoetus.

Oluline osa üliõpilasvahetusest toimub ka TÜ partnerülikoolidega Euroopas, Aasias, Austraalias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas (32 ülikooli). Lisaks on Utrechti koostöövõrgustiku liikmena võimalik saata üliõpilasi Austraalia ja USA ülikoolidesse ning Coimbra grupi liikmena 21 ülikooli Euroopas.

Stipendiumide puhul tuleb jälgida igat konkreetset pakkumist: kas on tagatud tasuta majutus, toitlustus või stipendium, või on üksnes tasuta õppimise võimalus. Ainsa Eesti kõrgkoolina oleme ka ISEP programmi liige, mille raames saab vahetusüliõpilasena õppida nii Ameerikas kui ka mujal maailmas. Üliõpilastele on tagatud tasuta õpe, majutus ja toitlustus. Nii partnerülikoolide kui ISEP-i puhul tegeleb konkurssidega TÜ välisüliõpilastalitus.

Kandideerimist kavandades tasub silmas pidada, et konkursid toimuvad semester või aasta enne õppetöö algust väliskõrgkoolis. Täiendavaid konkursse sügissemestril toimub juhul, kui on veel vabu kohti, aga kindlam on kandideerida põhikonkurssidel, millest esimesed leiavad aset jaanuaris ja viimased aprillis.

Täpsem teave programmide, välismaal õppimisega seotud õppekorralduse ja käimasolevate konkursside kohta on kättesaadav ülikooli kodulehel. Oluline kanal käimasolevate konkursside ja teabepäevade kohta on tudengiinfo list. 

Jälgige teavet ja edukat kandideerimist! 

Jaanika Haljasmäe,
Välisüliõpilastalituse Erasmuse üliõpilasvahetuse koordinaator

 

Jaga artiklit

Märksõnad

üliõpilasvahetus