Eesti suurima erastipendiumi sai Jaan Masso

Uudis

Tartu ülikooli sihtasutus andis 23. veebruaril Tartu ülikooli aulas toimunud Eesti vabariigi 98. aastapäeva kontsertaktusel välja 15 000 euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi majandusteaduskonna ökonomeetria vanemteadur Jaan Massole.

Ernst Jaaksoni stipendium on teadaolevalt suurim üliõpilasele või teadurile antav erastipendium Eestis. Mälestusstipendiumiga toetatakse Tartu ülikooli doktorantide, teadurite ja õppejõudude õpinguid või teadustööd välismaal.

Jaan Masso peamine uurimisvaldkond on tööjõualased uuringud. Stipendium võimaldab noorel teadlasel arendada koostööd Saksamaa Konstanzi ülikooli majandusteaduskonnaga, et algatada ja viia ellu koostööd matemaatilise majandusteaduse magistriõppe arendamiseks ning teadustööks suurte andmete (nn big data) valdkonnas.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets rõhutas oma soovituskirjas, et Jaan Massost on viimastel aastatel kujunenud Eesti üks juhtiv teadlane majandusteaduse valdkonnas. Masso tegevusala on väga lai, ulatudes tööturu teemadest uuenduse ning väliskaubanduse teemadeni.

Professor Eametsa sõnul ei ole võimalik ülehinnata Jaan Masso rolli erinevate kvantitatiivsete andmebaaside uuendusliku kombineerija ja ühendajana, sest see tegevus on andnud koostöövõimalusi ja ainest teadustööks ka teistele teadlastele nii majandusteaduskonnas kui laiemalt Tartu ülikoolis ja Eestis.

Akadeemik Urmas Varblane, kes oli laureaadi teine soovitaja, märkis, et Jaan Masso on andekas ja paljutõotav noor teadlane ja õppejõud, kes on väga heade isikuomadustega, mis võimaldab tal olla ühelt poolt tunnustatud teadlane, kuid teisalt ka tubli koostööle innustaja.

Jaan Masso kaitses oma doktoritöö 2005. aastal. Alates 2001. aastast töötab ta Tartu ülikooli majandusteaduskonnas. 2013. aastast on ta majanduse modelleerimise õppetooli juhataja ning 2014. aastast matemaatilise majandusteaduse magistriõppe programmijuht. Lisaks teadustööle teeb Jaan Masso õppetööd ja on edukalt juhendanud mitmeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid. Praegu juhendab ta üheksat doktoritööd.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ sihtasutuse juurde 2001. aastal, kui Tartu ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim annetus Eestis, mille eraisik on hariduse toetamiseks teinud, samuti on suurim ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse.

Jaga artiklit

Märksõnad

sotsiaalteadused