Teabeseminaril jagab kogemusi ka üleilmse õpirände stipendiumi toel Vietnamis Hue meditsiiniülikoolis käinud Sulev Kõks (vasakul).
FOTO: erakogu

Mobiilsusprogrammide infotund

Uudis

Märtsi lõpus on ülikooli töötajad oodatud mobiilsusprogramme tutvustavasse teabetundi, kus saab ülevaate ülikooli vahendatavatest õpirännet toetavatest tegevustest. Oma kogemusi vahendavad ka juba programmide toel ennast välismaal täiendamas käinud õppejõud ja töötajad.

Rahvusvaheline koostöö ja välismaal enesetäiendamine on igapäevase töö oluline osa. Ülikool vahendab mitmeid erinevaid mobiilsusprogramme, mille abil nii õppejõud kui ka mitteakadeemilised töötajad saavad käia end välismaal täiendamas.

«Inimesed kipuvad arvama, et Erasmus on ainult tudengite jaoks. Tegelikkuses on kõigil ülikooli töötajatel, nii õppejõududel kui ka administratiivtöötajatel, võimalik taotleda sõidu- ja elamistoetust väliskoolitusteks või välisülikoolis loengute lugemiseks,» rääkis mobiilsusprogrammide spetsialist Anneli Miljan.

Miljan lisas, et viimase paari aastaga on stipendiumide summad oluliselt kasvanud. Pealegi polevat tema sõnul taotlemise ning aruandluse käik tegelikult kuigi keeruline. Samuti on igas üksuses olemas eraldi koordinaatorid, kes saavad asjaajamisega aidata.

Teabetunnis annavad koordinaatorid ülevaate, milliseid võimalusi on otstarbekas kasutada lühi- ja pikemaajaliseks välislähetuseks, koolitusel osalemiseks, koostöösidemete sõlmimiseks või õpetamisoskuste täiendamiseks ning millised on programmide tingimused.

Esimest korda tutvustatakse Erasmuse üleilmse õpirände toetusmeedet, mille eesmärk on toetada õpirännet kolmandate riikide (mitte EL) ja Euroopa kõrgkoolide vahel. Oma kogemusest räägivad TÜ esimesed üleilmse õpirände stipendiaadid Gea Kõks ja professor Sulev Kõks, kes käisid Erasmuse toel õpetamas Hue meditsiiniülikoolis Vietnamis.

Infotehnoloogia osakond tutvustab akadeemilise mobiilsuse keskkonda, mille kaudu toimub Erasmuse programmi stipendiumitele kandideerimine. Samuti tutvustatakse inglise keele täiendõppe võimalusi ülikoolis.

Infotund toimub 29. märtsil algusega kell 14 Jakobi 2 õppehoone auditooriumis 114. Infotundi saab registreerida sisekoolituskalendris.

Jaga artiklit

Märksõnad

Erasmus