Tartu ülikooli valimiskast.
FOTO: Andres Tennus

Uued dekaanid valitakse üheksa kandidaadi seast

Aktuaalne

Septembri lõpus ja oktoobri alguses valitakse Tartu ülikooli nelja valdkonna dekaanid, kes asuvad ametisse 1. jaanuaril 2016, mil jõustub ülikooli uus struktuur.

8. septembril kinnitasid valimiskomisjonid nelja valdkonna dekaanide kandidaadid. Nelja valdkonna peale on kandidaate kokku üheksa.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks kandideerib filosoofiateaduskonna dekaan, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop. Dekaan selgub 28. septembril.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ametikohale on kaks kandidaati: majandusteaduskonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna esindajana rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg. Dekaan valitakse 29. septembril.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad arstiteaduskonna residentuuriprodekaan, sisehaiguste propedeutika professor Margus Lember, arstiteaduskonna õppeprodekaan, meditsiinilise mikrobioloogia vanemteadur ja dotsent Tõnis Karki ning patofüsioloogia professor ja füsioloogilise genoomika juhtivteadur Sulev Kõks. Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan valitakse 30. septembril.

Loodus ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks kandideerivad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaan, keemilise füüsika professor Peeter Burk, ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor, geoloogia vanemteadur Leho Ainsaar ning matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaan, programmeerimiskeelte semantika professor Varmo Vene. Dekaani valimispäev on 1. oktoober.

Rektor Volli Kalmu sõnul on kõik kandidaadid tõestanud end võimekate juhtidena. «Tõsine suhtumine dekaanide valimisse näitab, et ülikool on valdkondlikule elukorraldusele üleminekuks sisuliselt valmistumas,» lisas Kalm.

Rektor rõhutas, et uutel dekaanidel on ülikooli juhtkonna liikmete ja valdkonna akadeemiliste liidritena oluline roll ja vastutus erialadevahelise ühistöö tugevdamisel ja ülikooli tasakaalustatud arengu juhtimisel.

Kuni 15. septembrini saab kõigile kandidaatidele küsimusi esitada ülikooli kodulehel aadressil www.ut.ee/et/esita-kusimus-dekaani-kandidaadile. Vastused avaldatakse TÜ kodulehel ja siseveebis hiljemalt 21. septembril. Alates 17. septembrist toimuvad dekaanikandidaatide avalikud debatid ja kohtumised valdkonna üksustega.

Dekaanide valimisel osalevad valimiskogud, kuhu kuuluvad valdkonna akadeemilised töötajad, kelle töökoormus õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogude liikmed on ka üliõpilased, kes kuuluvad valdkonna nõukogudesse ja valdkonna instituutide ja kolledžite nõukogudesse.

Jaga artiklit

Märksõnad

dekaanid