Pitseeritud valimiskast.
FOTO: Andres Tennus

Uued dekaanid

Uudis

Septembri lõpus ja oktoobri alguses valitakse Tartu ülikooli neljale valdkonnale dekaanid, kes asuvad ametisse 1. jaanuaril 2016. Dekaani kandidaadiks saab esitada ülikooli professoreid, dotsente, juhtivteadureid ja vanemteadureid.

Kandidaadid tuleb esitada valimiskomisjonile hiljemalt 7. septembriks 2015.

Dekaani kandidaate saavad esitada rektor, valdkonda kuuluvate teaduskondade, instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt, üliõpilaste esindajad kolledžite nõukogudes ühiselt või teaduskondade üliõpilaskogud.

Valimised valmistab ette ja korraldab valdkondlik valimiskomisjon, mis registreerib ka dekaani kandidaadid. Dekaani kandidaadi esitaja peab edastama valimiskomisjonile kandidaadi allkirjastatud nõusoleku kandideerimise kohta.

Dekaanide valiku teevad valdkondade valimiskogud, millesse kuuluvad akadeemilised töötajad, kelle töökoormus õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas, ning üliõpilaste esindajad valdkonna nõukogus ning instituutide ja kolledžite nõukogudes. Valimiskogude koosseis selgub samuti 7. septembriks.

Jaga artiklit

Märksõnad

dekaanid