Andres Soosaar võttis üle uuenenud ametiposti.
FOTO: Andres Tennus

Ülikooli uus akadeemiline sekretär on Andres Soosaar

Uudis

Augustikuus andis Ivar-Igor Saarniit Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri ametiülesanded üle Andres Soosaarele. Peale selle uuenes ametikoha sisu ning akadeemilisest sekretärist saab vastutusala juht rektoraadi koosseisus.

Rektor Volli Kalmu sõnul tunneb Andres Soosaar väga hästi ülikooli ja akadeemilisi traditsioone tänu pikaajalisele tööle arstiteaduskonnas. «Oma teadustöös ja ühiskondlikus tegevuses on ta sageli tõstatanud väärtus- ja eetikaküsimusi, mis on hea lähtekoht ka ülikooli akadeemilise elu toetamisel ja arendamisel,» tõi Kalm esile.

Andres Soosaar on töötanud TÜ arstiteaduskonnas vanemõpetaja ja dotsendina ning Indiana ülikoolis teadurina. Soosaar on pidevalt osalenud ülikooli eri teaduskondade õppetöös ka pärast korralise õppejõu kohalt lahkumist.

Kuni tööleasumiseni TÜ akadeemilise sekretärina töötas ta erasektoris ja USA riiklike terviseinstituutide (NIH) Fogarty rahvusvahelise keskuse teadustöö eetika täiendusõppe programmi õppejõuna. Soosaar on olnud Eesti bioeetika nõukogu, Eesti arstide liidu eetikakomitee ja TÜ inimuuringute eetika komitee liige.

Seni tegi akadeemiline sekretär tihedalt koostööd rektoraadiga, aga ei olnud ametlikult rektoraadi liige. Edaspidi kuulub akadeemiline sekretär rektoraadi koosseisu. Akadeemilise sekretäri vastutusalasse kuuluvad senati töö korraldamine, akadeemiliste töötajate värbamine ja hindamine, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamine ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded.

Uue korraga täpsustatakse, et akadeemiline sekretär koordineerib ka kirjastustegevust, ülikooli ühtse identiteedi ja põhiväärtuste arendamist ning akadeemiliste sündmuste korraldamist. Akadeemilist sekretäri asendab tema äraolekul kas üks prorektoritest või õppeosakonna, teadus- ja arendusosakonna, personaliosakonna või rektoraadi büroo juhataja.

Eelmine akadeemiline sekretär Ivar-Igor Saarniit andis enam kui 20 aasta jooksul olulise panuse ülikooli akadeemiliste väärtuste hoidmisesse ja arendamisse. 11. augustil tähistas Ivar-Igor Saarniit oma 75. sünnipäeva. Saarniit jätkab 2015. aasta lõpuni tööd rektoraadi nõunikuna.

Jaga artiklit