September 2015, nr 8
FOTO: Andres Tennus
Andres Soosaar võttis üle uuenenud ametiposti.

Augustikuus andis Ivar-Igor Saarniit Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri ametiülesanded üle Andres Soosaarele. Peale selle uuenes ametikoha sisu ning akadeemilisest sekretärist saab vastutusala juht rektoraadi koosseisus.

Rektor Volli Kalmu sõnul tunneb Andres Soosaar väga hästi ülikooli ja akadeemilisi traditsioone tänu pikaajalisele tööle arstiteaduskonnas. «Oma teadustöös ja ühiskondlikus tegevuses on ta sageli tõstatanud väärtus- ja eetikaküsimusi, mis on hea lähtekoht ka ülikooli akadeemilise elu toetamisel ja arendamisel,» tõi Kalm esile.

Telli voog RSS - akadeemiline sekretär
Telli voog RSS - akadeemiline sekretär