Euroopa Komisjoni ja Vassiljevi stipendiaadid teada

Uudis

Tänavuse aasta Euroopa Komisjoni praktika 2000 euro suuruse stipendiumi pälvis TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Mari Haamer. Laureaat kasutab stipendiumit 2016. aasta kevadel Brüsselis planeeritava Euroopa Komisjoni praktika elamiskulude katmiseks.

2015. aasta Lev Vassiljevi nimelise uurijastipendiumi suurusega 19 800 eurot pälvis kolmeliikmeline töögrupp koosseisus Jüri Jagomägi, Eda Jagomägi ja Heino Mardiste. Stipendiumit rahastab AS Regio.

Vassiljevi stipendiumi eesmärk on kirja panna 1960.–2010. aastal Eesti kartograafias loodud unikaalsemate (tarkvara)tehnoloogiate kirjeldused ja kasutuslood. Stipendiumit määrates arvestati taotlejate teadmisi uuritavast perioodist, kogemusi kõnealuses valdkonnas ning tegevusplaani põhjalikkust.

Lisaks uurijastipendiumile antakse sellel aastal välja ka Lev Vassiljevi nimeline üliõpilasstipendium, millele saavad kandideerida kartograafia valdkonna magistrandid ja doktorandid Tartu ülikoolist ja Eesti maaülikoolist. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium lõi TÜ sihtasutuse juurde Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduse instituudi geograafia osakond kauaaegse õppejõu, dotsent Lev Vassiljevi mälestuseks. Stipendiumi eesmärk on populariseerida kartograafia-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd.

Stipendiumi väljaandmist on võimalik toetada, tehes oma annetuse Tartu Ülikooli sihtasutuse arveldusarvele EE471010102026293006 SEB pangas või EE532200221010373441 Swedbankis. Lisateave: Katrin Pärn, TÜ sihtasutuse assistent, tel 737 5852 või 56 571 221, tysiht [at] ut.ee, www.sihtasutus.ut.ee.

Jaga artiklit

Märksõnad

stipendium