September 2018, nr 8
FOTO: erakogu

Septembri alguses sõitis õigusteaduskonna karistusõiguse dotsent Anneli Soo Humboldti stipendiumi toel Saksamaale uurimistööd tegema.

Anneli Soo veedab aasta Kölni Ülikoolis, kus ta saab professor Bettina Weißeri juhendamisel jätkata oma uurimistööd Euroopa Liidu kriminaalmenetlusõiguse alal. Samuti on tal võimalik töötada Freiburgi Max Plancki Instituudis, mis on tuntud suurepärase raamatukogu ja rahvusvaheliste teadlaste poolest.

Juuni 2016, nr 6
Märksõnad: 

Skype ja hariduse infotehnoloogia sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi Skype’i välisõpingute magistristipendiumile, millele saavad kandideerida reaalvaldkondade tudengid. Välja antakse kaks stipendiumi, ühe stipendiumi suurus on 8000 eurot.

Stipendiumi eesmärk on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel ning magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks.

Juuni 2016, nr 6
Märksõnad: 

LHV panga stipendium on mõeldud 2015/2016. õppeaastal IKT tasemeharidust lõpetavatele tudengitele, et ärgitada neid kasutama oma teadmisi ja praktilisi oskusi väljaspool info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorit.

Stipendiumiga tunnustatakse IKT-alaseid lõputöid, mis panustavad Eesti finantssektori või mõne muu majandussektori arengusse läbi IT-teadmiste ja -oskuste rakendamise. Tööd võivad olla teoreetilise ja praktilise suunitlusega, kuid peavad olema majandusliku väärtusega.

Juuni 2016, nr 6
FOTO: Andres Tennus
Bakalaureuseõppe stipendiumile saavad kandideerida need tudengid, kes alustavad sügisel teist või kolmandat kursust.

Sihtasutus Eesti meedia fond (SEMF) hakkab toetama ajakirjandustudengeid: bakalaureuseastmes viit tudengit 3 600 euroga ja üht magistriõppe tudengit välismaal 10 000 euroga aastas.

Postimehe peatoimetaja asetäitja Lauri Hussar loodab, et toetused võiksid pikemas perspektiivis Eesti ajakirjanduse kvaliteeti tõsta.

«Tean oma kogemusest, et tudengil ei ole raha kunagi ülearu, ja sellepärast on iga samm, mis lubab tublidel üliõpilastel õppetööle keskenduda, tänuväärne ja innustav,» sõnas Hussar.

September 2015, nr 8
Märksõnad: 

Tänavuse aasta Euroopa Komisjoni praktika 2000 euro suuruse stipendiumi pälvis TÜ õigusteaduskonna 1. aasta magistrant Mari Haamer. Laureaat kasutab stipendiumit 2016. aasta kevadel Brüsselis planeeritava Euroopa Komisjoni praktika elamiskulude katmiseks.

2015. aasta Lev Vassiljevi nimelise uurijastipendiumi suurusega 19 800 eurot pälvis kolmeliikmeline töögrupp koosseisus Jüri Jagomägi, Eda Jagomägi ja Heino Mardiste. Stipendiumit rahastab AS Regio.

Aprill 2015, nr 4
Märksõnad: 

Märtsis Marie Curie stipendiumi saanud TÜ filosoofia ajaloo teadur Toomas Lott läheb New Yorgi ülikooli uurima intellektuaalse autoriteedi käsitlemist antiikfilosoofias.

Intellektuaalne autoriteet omistatakse inimesele, keda peetakse mingis valdkonnas endast usaldusväärsemaks, kui oma tõekspidamised kujundatakse kellegi teise omadest lähtuvalt. Kõige tüüpilisemad intellektuaalsed autoriteedid on eksperdid.

Juuli 2013, nr 7
FOTO: Andres Tennus
Uue stipendiumi statuudi allkirjastasid TÜ sihtasutuse nõukogu esimees Sten Luiga (vasakult), rektor Volli Kalm ja stipendiumi looja akadeemik Jaan Einasto.
Märksõnad: 

20. juunil anti botaanikaaias 28 üliõpilasele üle ülikooli sihtasutuse stipendiumid koguväärtuses 38 040 eurot.

Samas allkirjastati ka akadeemik Jaan Einasto rahvusvahelise stipendiumifondi statuut, millega toetatakse astronoomia ja kosmosetehnoloogia teadustööd tegevaid noori teadlasi. Fondi asutamiseks annetas akadeemik ülikooli sihtasutusele 50 000 dollarit.

Juuni 2014, nr 6
Allikas: pl space
Pl space'i toodete esialgsed joonised (vasakult): päikesepaneelide avamise mehhanism, satelliidi raam, antennide avamise süsteem.
Märksõnad: 

Aprilli keskel kuulutati välja Tartu ülikooli ideelabori ja SEB panga koostöös loodud Vega fondi esimese rahastusvooru võitjad.

Juuni 2014, nr 6
Märksõnad: 

Mobiilimakseteenuseid pakkuv Tartu ettevõte Fortumo käivitab koostöös TÜ sihtasutusega järgmisest õppeaastast stipendiumiprogrammi, mille kaudu saab viis Tartu ülikooli infotehnoloogiatudengit 2000 eurot toetust õpingute jätkamiseks.

Mai 2014, nr 5
Märksõnad: 

August Rei parlamendiuuringu stipendiumikonkurss.

Lehed

Telli voog RSS - stipendium
Telli voog RSS - stipendium