ASTRA taotluste tähtaeg lükkus edasi

Uudis

Sihtasutus Archimedes lükkas edasi Euroopa Liidu struktuurifondide meetme «Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele» (ASTRA) taotlusettepanekute esitamise tähtaja.

Taotlusi saab esitada kuni 30. oktoobrini. TÜ taotletava toetuse ülempiir (v.a hoonete ehitamine) on koos omafinantseeringuga 30 362 293 eurot.

Tartu ülikool taotleb toetust tegevustega, mis on seotud teadus- ja õppehoonete, doktoriõppe, õppe- ning teaduse kvaliteedi ja tõhususe tõstmise ning koostöö tugevdamisega teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel. Taotlusi hinnatakse 2015. aasta detsembris ja 2016. aasta jaanuaris, seejärel teeb hindamiskomisjon uue aasta märtsis oma otsuse.

Jaga artiklit

Märksõnad

ASTRA