September 2015, nr 8
Märksõnad: 

Sihtasutus Archimedes lükkas edasi Euroopa Liidu struktuurifondide meetme «Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele» (ASTRA) taotlusettepanekute esitamise tähtaja.

Taotlusi saab esitada kuni 30. oktoobrini. TÜ taotletava toetuse ülempiir (v.a hoonete ehitamine) on koos omafinantseeringuga 30 362 293 eurot.

Telli voog RSS - ASTRA
Telli voog RSS - ASTRA